$left
$middle

Communities That Care (CTC)

Att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga är ett långsiktigt arbete. Malmö stad arbetar med ett vetenskapligt grundat system för det förebyggande arbetet - CTC.

Filmer om CTC

CTC-områden

CTC har införts i fem områden i Malmö. Ta del av information om arbetet i områdena, deras områdesprofiler och handlingsplaner.

Mer om CTC

Frågor och svar om CTC

CTC-arbetet startade i fem områden hösten 2018 och planeras att implementeras i hela Malmö.

Föreläsningar om CTC

Stadskontorets preventionsgrupp erbjuder ett antal kostnadsfria föreläsningar om CTC.

Kontaktinformation och länkar

sv