CTC - Communities That Care - tillsammans för goda uppväxtvillkor

Communities That Care (CTC) är ett styrsystem för ett långsiktigt och systematiskt preventionsarbete.  

Öppna föreläsningar om CTC 2020

Om CTC

Att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga är ett långsiktigt arbete. Malmö stad arbetar med ett vetenskapligt grundat system för det förebyggande arbetet, kallat Communities That Care (CTC), som startade i fem lokala områden 2018.

Forskning och vetenskap

CTC är ett vetenskapligt grundat system som går i linje med Malmökommissionens rekommendationer för en socialt hållbar stad. Arbetet går ut på att skapa goda och trygga uppväxtvillkor för barn och unga.

Arbeta mot orsaker

Utgångspunkten för CTC är att det finns faktorer i samhället som påverkar barn och ungas uppväxtvillkor. Arbetet handlar om att undanröja riskfaktorer och tillföra skyddsfaktorer i barnens livsmiljöer. 

Skräddarsy efter lokala behov

Varje lokalområde har sin egenart. CTC är utformat för att anpassas efter lokala behov och tillgångar. Det görs i  analysarbetet.

Välja rätt insats

CTC hjälper till att matcha effektiva insatser med de lokala behoven.

Samverkansprocess på tvären - engagera lokalområdet

CTC är en samverkansprocess där aktörer i närområdet medverkar inom förskola, skola, socialtjänst, polis, räddningstjänst, civilsamhälle, boende och näringsliv. Syftet är att skapa en positiv social utveckling och skydda barn och unga från att hamna i negativa spiraler.

Tillhörighet är nyckeln - mobilisera fler vuxna goda förebilder.

För att få fler vuxna förebilder involverar CTC-arbetet så många vuxna som möjligt i det främjande arbetet. Alla som vill vara med i arbetet och bidra till barns positiva utveckling är välkomna.

Sociala utvecklingsstrategin

De främjande insatserna, hjärtat i CTC, utgår från den sociala utvecklingsstrategin. När vuxna arbetar enligt strategin utvecklar barnet känslan av tillhörighet till den vuxne eller till sammanhanget där den vuxne verkar. Barnet tar över de normer och värderingar som finns i sammanhanget.

Först fem områden, sedan hela staden

CTC ska användas som arbetssätt i hela staden inom fem år. I första skedet, hösten 2018, infördes metoden i fem utvalda lokala områden. Varje område har sin egen profil utifrån problembeteenden, risk- och skyddsfaktorer och behov av insatser.

Under 2021 kommer arbetet att omfatta hela Malmö och det tillkommer ytterligare 9 områden. Totalt blir det 14 områden som alla har ett eget områdesteam.

Områdesindelning

Områdeskarta CTC

2020 omfattar CTC fem områden i Malmö

De gröna befintliga CTC-områden kommer utökas och omfatta även de gröna områden som är streckade på kartan. Det arbetet pågår. När analysarbetet med ny data från senaste CTC-enkäten påbörjas, efter sommaren, är det med dessa utökade områden.
  • Bellevuegården, Lorensborg
  • Bunkeflostrand, Vintrie
  • Hermodsdal, Nydala, Gullviksborg
  • Kirsebergsstaden, Rostorp, Segevång, Segemölla
  • Möllevången, Rådmansvången, Södervärn

Områdesindelning från 2021

Enligt ett beslut i kommunstyrelsen omfattas hela Malmö av CTC från 2021 enligt följande områdesindelning

A. Möllevången, Rådmansvången, Södervärn, Allmänna sjukhuset, Västra och östra Sorgenfri, Norra och Södra Sofielund, Annelund, Sofielunds Industriområde, Lönngården.

B. Hermodsdal, Nydala, Gullviksborg, Augustenborg, Almhög, Heleneholm, Eriksfält, Hindby, Gullvik.

C. Kirsebergsstaden, Segevång, Segemölla, Sege industriområde, Rostorp,
Norra Sorgenfri, Katrinelund, Ellstorp, Östervärn, Värnhem, Bulltofta, Håkanstorp, Johanneslust, Valdemarsro, Slussen.

D. Bunkeflostrand, Vintrie, Klagshamn, Tygelsjö vång, Naffentorp, Skumparp, Västra Klagstorp, Tygelsjö by.

E. Bellevuegården, Lorensborg, Stadion, Ärtholmen, Dammfri, Kronborg, Pildammsparken.

F. Fridhem, Bellevue, Nya Bellevue, Ribersborgsstranden, Ribersborg, Mellanheden,
Solbacken, Rönneholm, Kronprinsen, Fågelbacken, Teatern, Västervång, Hästhagen

G. Gamla Limhamn, Elinelund, Hyllie by, Djupadal, Rosenvång, Annetorp, Limhamns hamnområde, Sibbarp, Kalkbrottet.

H. Norra-, Inre-, Mellersta-, Östra- och Västra hamnen. Oljehamnen, Frihamnen, Spillepengen, Malmöhus, Gamla staden, Rörsjöstaden, Davidshall, Lugnet.

I. Emilstorp, Östra kyrkogården, Apelgården, Kryddgården, Törnrosen, Örtagården, Rosengårds centrum, Herrgården, Västra Kattarp, Persborg.

J. Jägersro villastad, Fortuna Hemgården, Östra Skrävlinge, Videdal, Virentofta, Södra Sallerup, Stenkällan, Almgården, Kvarnby, Höja, Toftanäs, Riseberga, Elisedal, Jägersro.

K. Kroksbäck, Holma, Kroksbäcksparken, Hyllievång.

L. Lindängen, Almvik, Kastanjegården, Fredriksberg, Fosie industriområde, Fosieby, Svågertorp.

M. Borgmästargården, Flensburg, Södertorp, Gröndal, Kulladal, Västra och Östra Söderkulla, Lindeborg.

N. Kungshög, Käglinge, Kristineberg, Toarp, Oxie kyrkby, Lockarp, Oxievång,
Glostorp.

Områdesteam

I varje område arbetar ett lokalt områdesteam som leder det operativa CTC-arbetet i området. Det utgår från tanken att det finns en arbetsuppgift för alla som vill vara med och förändra barns och ungas uppväxtvillkor. 

Viktiga aktörer med främjande och förebyggande uppdrag behöver ingå i teamen. Ett områdesteam består av representanter från våra kommunala förvaltningar, poliser, räddningstjänst, civilsamhället, näringslivet och boende

Bellevuegården, Lorensborg

Utvecklingsledare: Kajsa Lawaczeck Körner, kajsa.lawaczeck.korner@malmo.se, 0731-511074

Bunkeflostrand, Vintrie

Utvecklingsledare: Dhara Söderström, dhara.soderstrom@malmo.se, 0701-491920

Hermodsdal, Nydala, Gullviksborg

Utvecklingsledare: Bledar Zuta, Bledar.Zuta@malmo.se, 0701-492015

Kirsebergsstaden, Rostorp, Segevång, Segemölla

Utvecklingsledare: Caroline Cline, caroline.cline@malmo.se, 0701-491951

Möllevången, Rådmansvången, Södervärn

Utvecklingsledare: Alena Poparic, alena.poparic@malmo.se, 0701-491985

Områdesteamens uppdrag 2020

Våren 2019 påbörjades arbetet med att ta fram handlingsplaner för utvecklingsarbetet i respektive område. Det är centralt i CTC-arbetet att insatserna som väljs ska vara effektiva och arbeta mot de valda risk- och skyddsfaktorerna.

Handlingsplanerna var klara att implementeras vid årsskiftet 2019/2020. Hösten 2020 utvidgas de befintliga CTC-områdena, de blir större geografiskt och deltagarna i områdesteamen blir fler. Hösten 2020 gör de utökade områdena ett nytt analysarbete med data från CTC-enkäten, som genomfördes hösten 2019.

Mer om CTC

Kontakt

För allmänna frågor om CTC, skriv till: prevention@malmo.se.

Beslut om att arbeta med CTC fattades av kommunstyrelsen den 3 maj 2017. Införandet av CTC kommer att involvera de flesta av Malmö stads förvaltningar i bred samverkan med boende och verksamma i respektive lokalområde. Arbetet satte igång hösten 2018 med start i fem lokalområden för att inom fem år omfatta hela Malmö.

Senast ändrad: 2020-07-02 13:38