CTC
Tillsammans för
goda uppväxtvillkor

CTC (Communities That Care) är ett styrsystem för ett långsiktigt och systematiskt preventionsarbete.

CTC handlar om förebyggande insatser - tillsammans.
Prevention för barn och unga. Hur gör vi mest nytta?
Sociala utvecklingsstrategin – Ett främjande tillsammansarbete för barns positiva utveckling.

Tillsammans för goda uppväxtvillkor

Att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga är ett långsiktigt arbete. Malmö stad arbetar med ett vetenskapligt grundat system för det förebyggande arbetet, kallat CTC (Communities That Care).

Forskning och vetenskap

CTC är ett vetenskapligt grundat system som går i linje med Malmökommissionens rekommendationer för en socialt hållbar stad. Arbetet går ut på att skapa goda och trygga uppväxtvillkor för barn och unga.

Arbeta mot orsaker

Utgångspunkten för CTC är att det finns faktorer i samhället som påverkar barn och ungas uppväxtvillkor. Arbetet handlar om att undanröja riskfaktorer och tillföra skyddsfaktorer i barnens livsmiljöer. 

Skräddarsy efter lokala behov

Varje lokalområde har sin egenart. CTC är utformat för att anpassas efter lokala behov och tillgångar. Det görs i  analysarbetet.

Välja rätt insats

CTC hjälper till att matcha effektiva insatser med de lokala behoven.

Samverkansprocess på tvären – engagera lokalområdet

CTC är en samverkansprocess där aktörer i närområdet medverkar inom förskola, skola, socialtjänst, polis, räddningstjänst, civilsamhälle, boende och näringsliv. Syftet är att skapa en positiv social utveckling och skydda barn och unga från att hamna i negativa spiraler.

Tillhörighet är nyckeln – mobilisera fler vuxna goda förebilder

För att få fler vuxna förebilder involverar CTC-arbetet så många vuxna som möjligt i det främjande arbetet. Alla som vill vara med i arbetet och bidra till barns positiva utveckling är välkomna. Dessa främjande insatser är hjärtat i CTC. De utgår från den sociala utvecklingsstrategin.

CTC-områden

CTC har införts i fem områden i Malmö. Se karta.

Mer information om arbetet i områdena, deras områdesprofiler och handlingsplaner går att läsa under respektive område nedan. En sammanfattning av handlingsplanerna och områdesprofilerna finns här. Malmöövergripande områdesprofil Pdf, 4.8 MB. (Pdf, 4.8 MB)
Malmöövergripande handlingsplan Pdf, 6.2 MB. (Pdf, 6.2 MB)

A. Allmänna sjukhuset, Annelund, Lönngården, Norra och Södra Sofielund, Möllevången, Rådmansvången, Sofielunds Industriområde, Södervärn, Västra och östra Sorgenfri.

B. Almhög, Augustenborg, Eriksfält, Gullvik, Gullviksborg, Heleneholm, Hermodsdal, Hindby, Nydala.

C. Bulltofta, Ellstorp, Håkanstorp, Johanneslust, Katrinelund, Kirsebergsstaden, Norra Sorgenfri, Rostorp, Sege industriområde, Segemölla, Segevång, Slussen,
Valdemarsro, Värnhem, , Östervärn.

D. Bunkeflostrand, Klagshamn, Naffentorp, Skumparp, Tygelsjö by. Tygelsjö vång, Vintrie, Västra Klagstorp.

E. Bellevuegården, Dammfri, Kronborg, Lorensborg, Pildammsparken, Stadion,  Ärtholmen.


sv