$left
$middle

Malmöinitiativet

Malmöinitiativet är till för dig som har en idé till politikerna om hur Malmö kan utvecklas. I Malmöinitiativets e-tjänst kan personer i alla åldrar som är folkbokförda i Malmö lämna in initiativ (förslag) samt kommentera eller rösta på andras initiativ.

Initiativ som publicerats i e-tjänsten och som fått fler än 100 röster kommer att tas upp och behandlas av respektive ansvarig politisk nämnd. Olika nämnder ansvarar för olika områden i kommunen.

Malmöinitiativet publicerar aldrig ett initiativ som bryter mot svensk lag, är diskriminerande eller på annat sätt olämpligt.

Om du vill lämna in en synpunkt eller felanmälan

Malmöinitiativet hanterar inte synpunkter eller felanmälningar som berör exempelvis skadegörelse eller trasig gatubelysning och liknande. Du kan istället skicka in synpunkter eller felanmälan via tjänsten nedan.

Om ett initiativ tas upp av en politisk nämnd

Om ett initiativ till kommunen får minst 100 röster får personen som lämnat in initiativet information via e-post. Sedan skickas initiativet till berörd nämnd som tar upp det på sitt sammanträde.

Initiativ tas upp i nämnderna när det finns plats på deras dagordning. Det kan också vara så att berörd nämnd skickar initiativet vidare till en handläggare i den berörda verksamheten och då kan det dröja innan vi får ett svar från nämnden. Så ha tålamod.

När vi får svar från nämnden får personen som lämnat in initiativet ett mejl med nämndens svar (PDF-filer). Malmöinitiativet lägger upp svaret direkt under initiativet i e-tjänsten så att alla kan ta del av beslutet.

Om ett initiativ inte får minst 100 röster

Om ett initiativ inte når upp till 100 röster avslutas det efter 3, 6, 9 eller 12 månader. Det är personen som lämnat in initiativet som bestämmer hur många månader det ska gälla. Malmöinitiativet meddelar personen via e-post om att initiativet avslutas på grund av för få röster.

Skillnaden mellan e-initiativ, e-förslag, e-petitioner och medborgarförslag

Ett e-initiativ, e-förslag eller e-petition är ett förslag på en åtgärd från en medborgare till kommunens politiker. I Malmö stad kallar vi det för Malmöinitiativet. Initiativet (förslaget) läggs ut i Malmöinitiativets e-tjänst och andra medborgare kan stödja initiativet genom att rösta på det.

Medborgarförslag är något annat än e-initiativ, e-förslag och e-petitioner. Enligt kommunallagen innebär medborgarförslag en möjlighet för den som är folkbokförd i en kommun att väcka ärenden i fullmäktige om frågor inom kommunens ansvarsområden.

Medborgarförslag togs bort i Malmö stad efter beslut från kommunfullmäktige eftersom det har funnits en otydlighet med att ha två kanaler, Malmöinitiativet och medborgarförslag, för samma sak. Det har också kommit synpunkter på att medborgarförslag i Malmö stads mening har förväxlats med medborgarförslag enligt kommunallagens mening.

Kontakta oss

Malmöinitiativet

sv