Vad är Malmöinitiativet?

Malmöinitiativet är en plattform där alla Malmöbor kan komma med förslag och synpunkter som gäller Malmö.

Här kan alla som vill diskutera, komma med förslag eller bara följa debatten. På Malmöinitiativet kan du också stödja andras initiativ och visa att det finns fler som tycker likadant i en särskild fråga. Även du som är förtroendevald kan vara en del av Malmöinitiativet. Om minst 100 personer skriver under ett initiativ så skickas det vidare till berörd nämnd som ett beslutsärende. När nämnden har behandlat ärendet publiceras svaret på det aktuella Malmöinitiativet.

Vill du stödja eller kommentera ett initiativ?

På Malmöinitiativet kan du stödja ett initiativ genom att lägga till ditt namn och din adress på initiativets namninsamling. Varje initiativ har en text som beskriver förslaget, och ibland finns det också lite bakgrundsinformation som hjälper dig att bestämma om du vill skriva under.

Du kan också se vilka andra som har skrivit på namnlistan (bara namn – inte adress) eller diskutera initiativet på Malmöinitiativets Facebook-sida.

Vill du ge dina politiker ett initiativ?

På Malmöinitiativet kan du skapa ett initiativ online i stället för att samla namnunderskrifter i pappersform. Det gör att ditt initiativ snabbt kan nå ut till många och det blir enklare för dig att samla fler namnunderskrifter som stödjer ditt initiativ.

För varje initiativ finns möjlighet att lägga länkar till sociala medier eller andra externa platser där alla kan diskutera initiativet och närliggande frågor. Det går också att lägga till mer bakgrundsinformation till varje initiativ.

Senast ändrad: 2019-01-22 12:16