Service Manager 
– for future tourism

Foto: Colourbox.com

En yrkeshögskoleutbildning för dig som vill jobba som ledare i turismnäringen och som bara nöjer dig med det bästa. En utbildning som leder till arbete. Vår vision är att vara Sveriges främsta utbildning för innovativa, modiga och respektfulla ledare inom besöksnäringen såväl i nutid som i framtiden.

Ansökningsomgången för starter av Yh-utbildningar fr.o.m. hösten 2018 är nu avslutad. Myndigheten för Yrkeshögskolan tog emot 1208 ansökningar varav 525 beviljades. Service Manager - for future tourism var inte en av dessa varför det inte blir någon start hösten 2018.

Vi har en grupp med 35 studerande som har ett andra år kvar på utbildningen och de kommer givetvis att slutföra detta som planerat.

Som anordnare fokuserar vi nu på en ny ansökan för start hösten 2019. Håll gärna utkik här för mer information längre fram!

Röster från tidigare studerande

Webbvideo

Alexandra, egenföretagare

Webbvideo

Hanna, marknadskoordinator

Webbvideo

Josefine, projektledare

Webbvideo

Karin, restaurangchef

Om utbildningen

Vi tror att Du som vill gå utbildningen är driven och ambitiös samt att du vill öka dina färdigheter och fördjupa dina kunskaper för att bli en bra ledare. Låter engagemang, utveckling, förändring och excellens spännande? Då är Service Manager rätt för dig eftersom det är våra kärnvärden. Hos oss finns möjligheten att förverkliga dina drömmar! Utbildningen omfattar 400 YH-poäng (1 vecka = 5 poäng) och innehåller både teoretiska och praktiska moment. En tredjedel av utbildningen är arbetsplatsförlagd. Det är inte traditionell praktik utan ett aktivt lärande i arbetet, LIA, med problemlösning i en pedagogisk helhet.

Utbildningens lokaler ligger mitt i den expansiva Öresundsregionen – i centrala Malmö. Regionen är i stort behov av kompetent arbetskraft till dragplåster som Malmö Arena, Swedbank Stadion, Malmö Live etc. samt många evenemang som nu förläggs runtom i Skåne.

Se vår inspirationsfilm

Undervisningsmetoder

Undervisningen är till stora delar baserad på problembaserad metodik och bygger på arbeten i basgrupper. Under utbildningens gång kommer du som studerande att genomföra flera projektarbeten och prova på olika roller i en projektgrupp, roller som direkt anknyter till blivande yrkesroller. Studiebesök, seminarier, externa föreläsare samt studieresor ingår också.

En del i utbildningen är också din personliga utveckling. Du får verktyg och möjlighet att utveckla dina personliga egenskaper och stärka din förmåga att samarbeta, lösa problem, ta ansvar och initiativ, vara kreativ, tåla stress, kommunicera och anpassa dig till nya och föränderliga situationer i arbetslivet.

Ledningsgrupp och kontaktnät

Vi har en mycket aktiv och kompetent ledningsgrupp med representanter från Malmö Turism, Event in Skåne, Visita, BRA (Braathens Regional Airlines), MalmöMässan, Ystad Turism och Malmö Högskola. Näringslivet har en stor inverkan på och insyn i vår utbildning. Vårt goda samarbete underlättar för många av våra studerande att snabbt få anställning efter examen.

Vid det här laget har vi också ett upparbetat kontaktnät med företag både i Sverige och utomlands som ställer upp med sin tid och kunskap för den arbetsplatsförlagda utbildningsdelen – LIA. Som studerande har du friheten att förlägga denna del av utbildningen var du vill i Skåne, Sverige eller utomlands.  Du själv står för resa och uppehälle. Bara din fantasi sätter gränserna!

Läs mer:

Kurser och kursinnehåll

Pedagogiskt stöd och tillgänglighet


Följ oss gärna på Facebook och Instagram: service_manager

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-09 10:15