$left
$middle

Välkommen till Malmö stad

Malmö är en stad i ständig rörelse. Vi i Malmö stad skapar kraft i den rörelsen. Vi planerar och utvecklar staden tillsammans med Malmöborna och finns till för alla som lever och verkar här. Vad vill du göra idag?

På gång just nu

Aktuellt och nyheter

Nytt avtal skapar utrymme för mer film i Malmö

Malmö stad satsar stort på att bli en filmvänlig stad genom att bidra med sju miljoner kronor till Film i Skåne. Satsningen syftar till att öka antalet film- och tv-serieproduktioner i Malmö, vilket gynnar stadens ekonomiska utveckling och arbetstillfällen.

Matrester på fel ställen göder stadens råttor

Har du sett våra utställningsmontrar som på ett humoristiskt sätt vill berätta om råttorna i staden och varför mat på fel ställen göder stadens råttor? Nu finns montrarna på Möllevångstorget och Lilla Torg.

Mer om Malmö stad

Kontaktinformation och länkar

sv