Vilket stöd kan jag få?

Att leva nära någon som inte klarar vardagen på egen hand kan vara både svårt och tungt. Som hjälpande anhörig kan du behöva veta vart du ska vända dig i olika frågor. Du kan också själv vara i behov av stöd.

Är du anhörig till någon som har särskilda behov, har du laglig rätt till stöd från kommunen.

I Malmö stad finns anhörigkonsulenter som erbjuder specifikt stöd till dig som är anhörig. Till dessa kan du vända dig om du:

  • har frågor eller funderingar kring din situation.
  • vill ha samtal för stöd, vägledning eller rådgivning.
  • vill träffa andra anhöriga i liknande situation.
Tre anhöriga, tre berättelser
Till dig som är anhörig

SAMTALSSTÖD

Är du anhörig så kan du få samtalsstöd av anhörigkonsulent.

Det kan både handla om information och rådgivning kopplat till din närstående, och vara en social kontakt för din egen del. Det är dina individuella behov som anhörig som styr.

Samtalsstöd ges i grupp eller enskilt och är kostnadsfritt. Samtalen dokumenteras inte och anhörigkonsulenten har tystnadsplikt.

GRUPPER, AKTIVITETER OCH ARRANGEMANG

Anhörigkonsulenterna erbjuder också en rad olika sociala och hälsofrämjande gruppaktiviteter för anhöriga – exempelvis caféträffar, anhöriggrupper och hälsocirklar. Aktiviteterna är kostnadsfria.

Läs mer om våra grupper, aktiviteter och arrangemang.

AVLASTNING

FRÅGOR?

Har du frågor om det stöd som anhörigkonsulenterna erbjuder, når du dem enklast via mejlen på anhorigstod@malmo.se. Ingående kontaktuppgifter hittar du på denna sida.

Och här hittar du vanliga frågor kring stöd och omsorg i Malmö stad.

sv