$left
$middle

Lantmäteriförrättning

I lantmäteriförrättningen ingår alla fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska arbeten som krävs. En lantmäteriförrättning påbörjas genom att en behörig fastighetsägare, köpare eller rättighetshavare ansöker om förrättning hos Lantmäterimyndigheten.

Kontakt under sommaren 2022

Lantmäterimyndigheten har något minskad bemanning under veckorna 29-30 (den 18 juli till och med den 29 juli). Därför kommer vår telefon att vara avstängd för inkommande samtal under denna period. Vi ber därför er som vill prata med oss direkt under denna period att skicka era kontaktuppgifter till vår e-postadress sbk.klm@malmo.se så ringer vi upp så snart vi kan. Vi finns naturligtvis även tillgängliga för att svara på frågor via vår e-post sbk.klm@malmo.se.

Ansök om lantmäteriförrättning

Vill du ansöka om lantmäteriförrättning finns möjlighet till digital ansökan eller att skriva ut och skicka in ansökningsblankett nedan.

Vad är en lantmäteriförrättning?

En lantmäteriförrättning innebär oftast att nya fastigheter bildas eller att redan befintliga fastigheter förändras. Det kan också handla om att bestämma gränser och skapa rättigheter så att flera fastigheter gemensamt kan nyttja exempelvis en innergård.

Nedan följer olika exempel på lantmäteriförrättningar.