Lantmäteriförrättning

I lantmäteriförrättningen ingår alla fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska arbeten som krävs. En lantmäteriförrättning påbörjas genom att en behörig fastighetsägare, köpare eller rättighetshavare ansöker om förrättning hos Lantmäterimyndigheten.

Ansök om lantmäteriförrättning

Vill du ansöka om lantmäteriförrättning finns möjlighet till digital ansökan eller att skriva ut och skicka in ansökningsblankett nedan.

Vad är en lantmäteriförrättning?

En lantmäteriförrättning innebär oftast att nya fastigheter bildas eller att redan befintliga fastigheter förändras. Det kan också handla om att bestämma gränser och skapa rättigheter så att flera fastigheter gemensamt kan nyttja exempelvis en innergård.

Nedan följer olika exempel på lantmäteriförrättningar.