$left
$middle

Lantmäteriförrättning

I lantmäteriförrättningen ingår alla fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska arbeten som krävs. En lantmäteriförrättning påbörjas genom att en behörig fastighetsägare, köpare eller rättighetshavare ansöker om förrättning hos Lantmäterimyndigheten.

Lantmäterimyndigheten kommer endast att vara tillgänglig via e-post den 23-30 december 2021 samt den 7 januari 2022 och svarar då så fort vi har möjlighet. Den 3-5 januari 2022 har vi telefontid klockan 09.00-12.00. Från och med den 10 januari 2022 har vi telefontider som vanligt. Vi är bemannade under hela julen.

Ansök om lantmäteriförrättning

Vill du ansöka om lantmäteriförrättning finns möjlighet till digital ansökan eller att skriva ut och skicka in ansökningsblankett nedan.

Vad är en lantmäteriförrättning?

En lantmäteriförrättning innebär oftast att nya fastigheter bildas eller att redan befintliga fastigheter förändras. Det kan också handla om att bestämma gränser och skapa rättigheter så att flera fastigheter gemensamt kan nyttja exempelvis en innergård.

Nedan följer olika exempel på lantmäteriförrättningar.