$left
$middle

Bli god man eller förmyndare för barn – instruktioner för anmälan

Du kan anmäla ditt intresse för att bli god man, särskilt förordnad förmyndare eller medförmyndare för barn. Anmälan om att bli god man, särskilt förordnad förmyndare eller medförmyndare för barn görs i sex steg. Efter att du skickat in en komplett anmälan blir du kallad till utbildningsträff hos enheten för överförmyndarärenden.

Skicka in intresseanmälan och handlingar – steg för steg

1. Fyll i Malmö stads digitala intresseanmälan

2. Beställ utdrag från Rikspolisstyrelsen

Beställ ett utdrag ur belastningsregistret från Rikspolisstyrelsen. Observera att du inte får öppna kuvertet innan du skickar in det till enheten för överförmyndarärenden.

3. Beställ ett registerutdrag från Kronofogdemyndigheten

Be att få ditt registerutdrag skickat till dig. E-post: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

4. Beställ intyg från socialtjänsten

Beställ ett intyg från socialtjänsten i den kommun och stadsområde du är folkbokförd som visar att du inte har eller har haft någon insats. Om du bor i Malmö kan du ringa Malmö stad på 040-34 10 00 och be att bli kopplad till din socialtjänst. Du kan också själv ta reda på vilket stadsområde du tillhör.

5. Skaffa skriftliga referenser

Skaffa skriftliga referenser som intygar att du är lämplig som god man eller förmyndare. Du behöver referens från två personer som du har professionell kontakt med, till exempel från din arbetsplats eller föreningslivet. Vi accepterar inte referenser från personer som du inte har en professionell kontakt med, till exempel familjemedlemmar eller vänner.

6. Skicka in samtliga dokument till enheten för överförmyndarärenden

Skicka dokumenten som omnämns i punkt 2–5 till:

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Enheten för överförmyndarärenden
205 80 Malmö

Tänk på att skicka in alla papper inom två månader från att du skickat in den digitala intresseanmälan (punkt 1). Annars utgår vi ifrån att du har ångrat din anmälan.

Du blir kallad till utbildningsträff

Först när du fyllt i en intresseanmälan (punkt 1) och skickat in alla fyra handlingar under punkt 2 till 5 till enheten för överförmyndarärenden kommer du att kallas till en utbildningsträff om uppdragets innebörd. Du kommer också att diskutera två fall och redovisa hur du som god man, särskilt förordnad förmyndare eller medförmyndare skulle agera i olika situationer.

Först efter utbildningsträffen bedömer överförmyndarnämnden om du är lämplig som god man, särskilt förordnad förmyndare eller medförmyndare.