Projektstöd Öppna Malmö

Öppna Malmö är Malmö stads satsning för att lyfta frågor om diskriminering och rasism. Projektstöd Öppna Malmö är ett ekonomiskt stöd till kulturprojekt inom alla konstformer. Stödet vänder sig till fristående kulturorganisationer i Malmö. Det går inte att ansöka som privatperson.

Ansökan är nu stängd.

Ansökt belopp kan vara upp till 250 000 kr.

Ansökan är öppen från den 27 oktober till och med den 24 november 2020. Organisationens styrelse eller motsvarande ansvarar för ansökan och för hanteringen av beviljat stöd. 

Beslut om vilka som får projektstöd fattas i mitten av december 2020. Utbetalning av beviljat stöd sker i december.

Projektet ska genomföras mellan december 2020 och december 2021.

Vem kan ansöka om projektstöd Öppna Malmö?

 • Professionellt verksamma inom det fria kulturlivet.
 • Registrerade juridiska personer med organisationsnummer i form av ideell förening, ekonomisk förening, stiftelse, handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag med lokal förankring i Malmö.
 • Personer som bedriver enskild näringsverksamhet med F-skattsedel.

Projekt som kan få projektstöd Öppna Malmö

Konstnärliga gestaltningsprojekt som belyser frågor kring diskriminering och rasism, i form av

 • nyproduktion av föreställningar och andra kulturprojekt i Malmö
 • framförande av redan färdigställda föreställningar och andra kulturprogram i Malmö.

Projekt kan genomföras självständigt eller i samarbete med institutioner, studieförbund eller andra verksamheter i Malmö. Om projektet kräver medfinansiering ska sådan finansiering vara beviljad innan Malmö stads beslut om stöd fattas. Finansiering från andra bidragsgivare är dock inte ett krav.

Projektstöd Öppna Malmö ges inte till

 • privatpersoner
 • studieförbund
 • organisationer och verksamheter som har en offentlig huvudman (kommunal, regional eller statlig)
 • organisationer och verksamheter som har ett religiöst eller politiskt syfte
 • organisationer och verksamheter som syftar till utbildning och forskning inom olika skolformer
 • organisationer och verksamheter som är i konkurs eller likvidation.

Redovisning

Ni ska lämna in en redovisning om verksamhet och ekonomi senast två månader efter avslutat projekt.

Villkor för ansökan och redovisning

 • Organisationer som får stöd ska hålla kulturförvaltningen informerad om verksamheten.
 • Verksamheten ska vara i överensstämmelse med Malmö stads värdegrund.
 • Organisationer som får stöd ska följa gällande lagar och myndighetskrav.
 • Stöd som beviljats på grundval av felaktiga eller vilseledande uppgifter i ansökan kan medföra skyldighet att återbetala stödet.
 • På begäran ska dokumentation, till exempel bokföring, kunna granskas av Malmö stad.
 • Övergripande mål och inriktning för Malmö stads kulturstöd gäller och ska följas.