Ledsagarservice för dig med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning och möter svårigheter i vardagen eller behöver hjälp med att delta i aktiviteter utanför hemmet kan ansöka om ledsagarservice. Ledsagarservice är individuellt behovsprövat och ges bara när behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Ledsagarservice ska fungerar som ett personligt stöd för dig.

Du kan beviljas ledsagning ett par timmar för att till exempel

  • ta dig till eller delta i aktiviteter
  • åka till behandlingar
  • gå promenader
  • besöka anhöriga eller vänner.

Ledsagning kan även beviljas vid ett specifikt tillfälle, till exempel vid utflykter och resor.

Så här ansöker du

Du som har en funktionsnedsättning ansöker om ledsagarservice via blanketten för insatser enligt LSS eller blanketten för insatser enligt SoL (socialtjänsten).

Ledsagarservice eller kontaktperson?

Om du vill ha stöd eller bryta isolering i hemmet kan du istället ansöka om kontaktperson.