$left
$middle

Avlösarservice LSS

Du som hjälper en närstående/familjemedlem med omvårdnad på grund av en funktionsnedsättning kan få avlastning några timmar i månaden genom insatsen avlösarservice i hemmet.

Avlösarservice i hemmet kan beviljas med ett visst antal timmar i månaden för barn, ungdomar eller vuxna som

  • redan har minst en annan insats inom LSS eller socialpsykiatrin och
  • har en närstående/familjemedlem med behov av avlastning som inte kan ordnas på annat sätt.

Du ansöker om avlösarservice som insats enligt LSS eller socialtjänstlagen (SoL). Ansökan ska gälla för personen med funktionsnedsättning.

Du och avlösaren planerar tillsammans hur ni ska fördela timmarna. Avlösaren kan till exempel hjälpa till med att värma enklare maträtter till din närstående eller följa med din närstående ut till en gård eller park nära ert hem en stund.

sv