$left
$middle

Olika dagliga verksamheter

Det finns många olika dagliga verksamheter i Malmö. Verksamheterna har antingen egna lokaler eller finns på ett företag.
I verksamheterna arbetar en eller flera anställda som aktivitetsledare, omsorgspedagog eller arbetsterapeut.

Aktiviteterna anpassas efter deltagarnas intresse och behov. Läs mer under rubrikerna nedan.

Nedan kan du läsa mer om olika typer av dagliga verksamheter och vad deltagarna gör där. Du kan också skriva ut broschyren med bildstöd och exempel på olika aktiviteter inom daglig verksamhet.