$left
$middle

Olika dagliga verksamheter

Det finns många olika dagliga verksamheter i Malmö. Verksamheterna har antingen egna lokaler eller finns på ett företag. I verksamheterna arbetar en eller flera anställda som aktivitetsledare, omsorgspedagog eller arbetsterapeut. Aktiviteterna anpassas efter deltagarnas behov och intresse.

Daglig verksamhet för olika behov

Malmö stad har flera olika dagliga verksamheter. Stödet är anpassat efter deltagarnas behov.

Aktiviteter inom daglig verksamhet

De dagliga verksamheterna har olika aktiviteter som café, fixaruppgifter, förpackning samt kreativa aktiviteter.

Dagliga verksamheter öppna för allmänheten

Allmänheten kan besöka vissa dagliga verksamheter i centrala Malmö. Vi har stängt på helger, aftnar och röda dagar.

Broschyr om daglig verksamhet

Vill du ha en broschyr med bildstöd och exempel på olika aktiviteter inom daglig verksamhet? Mejla oss på arbetskonsulenterna@malmo.se

Kontakta oss

Funktionsstödsförvaltningen

E-post:
fsf@malmo.se
Telefontider:
Måndag–fredag klockan 08.00–12.15 och 12.45–16.00
sv