$left
$middle

Få stödfamilj LSS

Du som är barn, ungdom eller vuxen, som har en funktionsnedsättning och bor hemma hos dina föräldrar kan ansöka om korttidsvistelse utanför egna hemmet i form av stödfamilj. Syftet med stödfamiljen är att du ska få stimulans och sociala kontakter, samtidigt som anhöriga får avlastning.

För att ha rätt till stödfamilj ska du

  • bo hemma hos dina föräldrar
  • tillhöra personkrets 1 eller 3 inom LSS.

Vanligtvis sker besöket hos stödfamiljen ett veckoslut i månaden, där ni träffas för samvaro och övernattningar i stödfamiljens hem.

Om du behöver hjälp med ansökan

Du kan kontakta en biståndshandläggare om du behöver hjälp med att ansöka om att få stödfamilj LSS.

Efter du skickat in ansökan

När du har ansökt om stödfamilj utreder biståndshandläggaren ditt behov av stödfamilj. Om du får ja på din ansökan får du också veta hur många dagar i månaden du kan besöka stödfamiljen. Målet är att du ska få en lämplig stödfamilj inom tre månader.

Du får träffa stödfamiljen

När biståndshandläggaren hittat en lämplig stödfamilj får du och din vårdnadshavare eller annan anhörig träffa stödfamiljen. Alla får då möjlighet att bilda sig en uppfattning om ni tror att det kommer fungera. Om det känns bra får du troligtvis först besöka stödfamiljen på prov och och först därefter skriver vi ett avtal med stödfamiljen.

Att bestämma tider och helger

Det bästa är om du och stödfamiljen redan från början kommer överens om tider och helger då du ska komma på besök. Det vanligaste är att övernattning ingår under besöket. De flesta vill kunna planera sin tid och därför brukar det vara bra med ett schema.

Kostnad och försäkring

Att få en stödfamilj är kostnadsfritt men du betalar en liten ersättning för maten hos familjen du besöker. Malmö stad har tecknat en olycksfallsförsäkring som gäller dig för tiden du spenderar med stödfamiljen.

Vårdnadshavarens ansvar

Din vårdnadshavare eller annan anhörig ansvarar för lämning och hämtning hos stödfamiljen. De ansvarar också för att du har fickpengar till aktiviteter som exempelvis inträden till bad, bio eller liknande.

Har du frågor eller vill veta mer om att få stödfamilj?

Kontakta Thomas Blomliden.

E-post: thomas.blomliden@malmo.se
Telefon: 0709-24 26 71

Kontakta oss

Funktionsstödsförvaltningen

E-post:
fsf@malmo.se
Telefontider:
Måndag–fredag klockan 08.00–12.15 och 12.45–16.00
sv