$left
$middle

Ledsagarservice för dig med funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du ha rätt till insatsen ledsagarservice. Det är ett extra stöd för dig i vardagen och när du behöver stöd i aktiviteter utanför hemmet.

Ansök hos biståndshandläggare

Du kan också kontakta en biståndshandläggare för att ansöka om ledsagarservice.

Du kan få ledsagning ett par timmar för att till exempel:

  • ta dig till eller delta i aktiviteter
  • åka till behandlingar
  • gå promenader
  • besöka anhöriga eller vänner.

Du kan också få ledsagning vid ett specifikt tillfälle som exempelvis en utflykt över dagen.

Efter du skickat in ansökan

Biståndshandläggaren utreder vilka möjligheter du har att få hjälp utifrån dina personliga behov. Ledsagarservice är individuellt behovsprövat och ges bara när behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Det bestäms med stöd av insats enligt LSS eller insats enligt socialtjänstlagen (SoL).

Ledsagarservice eller kontaktperson?

Om du vill ha stöd eller bryta isolering i hemmet kan du istället ansöka om kontaktperson.

Kontakta oss

  • Funktionsstödsförvaltningen

sv