$left
$middle

Personlig assistans

Om du har en funktionsnedsättning kan du ha rätt till insatsen personlig assistans. Det är ett personligt utformat stöd som utgår från din bostad och hjälper dig att klara ditt dagliga liv.

Ansök hos biståndshandläggare

Du kan också kontakta en biståndshandläggare för att ansöka om att få personlig assistans.

Insatserna innebär stöd och omvårdnad och du kan till exempel få hjälp med

  • personlig hygien
  • måltider
  • kommunikation
  • fritidsaktiviteter.

Personlig assistans i Malmö stad

Malmö stad har lång erfarenhet av att arbeta med personlig assistans och arbetet bedrivs i nära samarbete med andra aktörer inom kommunen som sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Assistansverksamheten hjälper även till i kontakter med Försäkringskassan, biståndshandläggare och gode män.

Perspektivet inom LSS betonar självbestämmande, delaktighet och kontinuitet. Uppdraget utformas utifrån ditt önskemål och behov. Målet är att assistansen ska vara så personligt anpassad som möjligt.

Kontakta oss

sv