$left
$middle

Beräkna avgift för vård och omsorg

Kommunen fastställer din avgift utifrån din beräknade inkomst de närmaste 12 månaderna. För att vi ska kunna fastställa en korrekt avgift för din vård och omsorg vill vi att du anmäler in din nuvarande inkomst till oss.

Om du inte lämnar in uppgifter om dina inkomster får du betala maxtaxan för vård och omsorg. Du ska även anmäla in om din inkomst förändras så att en ny avgift kan beräknas.

Om du inte lämnar in uppgifter om dina inkomster får du betala maxtaxan för vård och omsorg. Kommunen fastställer annars din avgift för vård och omsorg utifrån

  • din beräknade inkomst de närmaste 12 månaderna
  • dina boendekostnader
  • vilken slags hjälp du får.

Matkostnad och hyra kan tillkomma beroende på vilken insats du blir beviljad. Dessa kostnader är fasta och inte inkomstbaserade.

I den här tabellen kan du se avgifterna för vård och omsorg som gäller mellan 1 januari till 31 december 2023. Excel, 18.7 kB.

Beräkna avgift som gift eller sambo

Om du är gift läggs inkomsten för er båda ihop och delas sedan på hälften.

Är du sambo räknas endast din egen inkomst.

Oavsett om du är gift eller sammanboende delas boendekostnaden lika.

Maxtaxa

Maxtaxan för kommunal vård och omsorg för 1 januari till 31 december 2023 är 2359 kronor per månad. Maxtaxan är den högsta avgift kommunen enligt lag får ta betalt för omvårdnadsavgifter (ej inkluderat matkostnad särskilt boende, korttidsboende och växelvård). Maxtaxan räknas ut årligen utifrån prisbasbeloppet.

Avgiftsutrymme

När du lämnat dina inkomsuppgifter räknas ett avgiftsutrymme ut. Det visar din betalningsförmåga. Om ditt avgiftsutrymme visar sig vara lägre än din beräknade avgift sänker Malmö stad avgiften så att du inte betalar mer än ditt avgiftsutrymme. Avgifter för mat och hyra tillkommer oavsett avgiftsutrymmets storlek.

Vi räknar ut ditt avgiftsutrymme genom att dra av förbehållsbelopp och boendekostnader från din nettoinkomst.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet är ett schablonsbelopp som beräknas täcka dina normala levnadskostnader. I beloppet ingår inte hyreskostnader. Förbehållsbeloppet ska täcka kostnaderna för dina basbehov. Det är en summa som ska dras av från din inkomst innan avgiftsutrymme kan fastställas. Malmö stad betalar alltså inte ut för­behållsbeloppet. Det är ett belopp som vi har med i beräkningen av ditt avgiftsutrymme för att pröva om du har råd med avgifterna.

Förbehållsbelopp 1 januari till den 31 december 2023

Förbehållsbeloppet för ordinärt boende:
6 470 kr/månad för ensamstående
5 279 kr/månad för gifta/samboende

Förbehållsbelopp för särskilt boende:
8 077 kr/månad

Du kan ansöka om en individuell prövning för att höja förbehålls-
beloppet. Då behöver det styrkas med intyg att du har regelbundna, återkommande högre levnadskostnader på 200 kr/månad under minst 6 månader av inkomståret.

Kontakta oss

sv