Bollens förskola

Bollens förskola har öppnat i augusti 2023. Förskolan ligger centralt, nära Pildammsparken och dess vackra natur. Hästhagens Förskola har flyttat hela sin verksamhet till Bollen samtidigt som nya avdelningar byggs upp under hösten 2023.

Om förskolan

Bollens förskola har tre plan med rymliga lokaler. Förskolan har plats för 160 barn. På bottenplan finns fyra avdelningar och gemensamma rum så som vattenleksrum och bibliotek. Här finns också ett eget tillagningskök. På plan två finns ytterligare fyra avdelningar samt flera gemensamhetsrum så som ateljé, pedagogiskt kök, teaterrum och rörelserum. Personalutrymmena är fördelade på plan två och tre. Utemiljön ger möjlighet till varierade aktiviteter för alla åldrar.

Utbildning i förskolan

Barnens inflytande, utveckling och lärande är viktiga grunder i vår verksamhet. På Bollens Förskola arbetar utifrån barnens intressen och funderingar. Leken och upptäckarglädjen används som utgångspunkt i den pedagogiska verksamheten. Personalen organiserar utbildningen så att den är anpassad efter barnens behov, ålder och intressen.

Vårt arbete med värdegrund och inkludering tar stor plats i vårt gemensamma lärande. En del av detta är arbetet med TAKK - Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar och välkomnar barn på öppningsavdelningen klockan 06.15. Efter 07.30 öppnar de andra avdelningarna och frukost serveras vid 08.00.

Efter frukost och fram till lunch erbjuder vi både planerade och spontana undervisningssituationer. Det kan vara språk- och matematiklekar, naturvetenskap, olika uttrycksformer som sång/dans, drama eller skapande. Undervisningen sker både inomhus och utomhus.

Lunchen serveras vid 11.00. Därefter sover och vilar barnen utefter sina behov. De barn som inte sover erbjuds aktiviter i lugnare form. På eftermiddagen finns tid till lek och lärande både i inomhus- och utomhusmiljö. Vid 14.00 äter vi mellanmål.

Vid ungefär 15.45 slår vi ihop avdelningarna och är på gården. Vid kyla och regn är vi på stängningsavdelningen och 17.30 stänger förskolan.

Introduktion och inskolning

De första två veckorna av ditt barns vistelse på förskolan kallas inskolning eller introduktion. Då får du och ditt barn en mjuk start för att successivt vänja er vid den nya miljön, lära känna personal och barn.

De tre första dagarna tillbringar du tillsammans med ditt barn på förskolan, sedan provar vi att du går ifrån en liten stund. Efterhand utökas den tiden. Hur inskolningen går till varierar, eftersom varje barn är unikt i sitt sätt att vara. Det är viktigt att du är tillgänglig under hela inskolningsperioden.

Kommunikation med vårdnadshavare

Personalen värnar om den dagliga kontakten och kommunikationen vid hämtning och lämning. Våra andra informationskanaler är Tempus Hemma samt anslagstavlor i kapprummen.

Föräldramöte eller annan form av föräldrasamverkan hålls en gång per termin. På mötet presenteras förskolans verksamhet och aktuella händelser. Utvecklingssamtal erbjuds minst en gång per år. Då samtalar vi kring ditt barns trivsel och utveckling.

Besöka förskolan

Tills vidare sker ingen visning av förskolan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 10 november 2023
  • 5 februari 2024
  • 24 maj 2024

Våra avdelningar

Björnen: 0766-23 73 73
Ekorren: 0766-23 73 69
Haren: 0766-23 73 67
Igelkotten: 0708-51 82 85
Lodjuret: 0723-96 61 49
Ugglan: 0708- 51 82 86
Vargen: 0766- 33 51 23

Kontakta oss

Bollens förskola

Besöksadress:
Carl Gustafs väg 22

Jonna Håkansson

Titel:
Rektor bitr förskola
Mobiltelefon:
+46 705754570

Annica Nettrup

Titel:
Rektor
Mobiltelefon:
0723-509842

Maria Henriksson

Titel:
Förste förskollärare
Mobiltelefon:
0733-038582
sv