Allmän förskola

Om ditt barn är 3–5 år och saknar plats på en förskola kan du ansöka om plats på allmän förskola. Den allmänna förskolan är avgiftsfri och omfattar 15 timmar per vecka under skolans terminstid.

Barn utan plats på förskola eller familjedaghem

Om barnet är 3–5 år och inte redan har plats på en förskola eller familjedaghem kan du ansöka om plats på allmän förskola. Då får barnet gå i förskola avgiftsfritt 15 timmar per vecka.

Tänk på att om du vill ha fler timmar i förskolan så får du ansöka om plats i förskola på vanligt vis.

Läsår och lov i allmän förskola

För den allmänna förskolan gäller samma lovdagar som för grundskolan. Till exempel så är det ingen allmän förskola under sommarlovet. Om barnet går i allmän förskola så har du inte rätt att ha barnet på förskolan under grundskolans lov och studiedagar. Då får barnet i stället vara hemma.

Byta från allmän till vanlig förskoleplats

Om ditt barn har plats i allmän förskola men du vill byta till plats i vanlig förskola måste du lämna in en ansökan om plats i förskola.

Barn som redan har heltidsplats på förskola eller familjedaghem

Om ditt barn redan har heltidsplats i förskola eller familjedaghem behöver du inte skicka in en särskild anmälan till allmän förskola. I stället får du från den 1 augusti det år barnet fyller 3 år betala en reducerad avgift för platsen du redan har på förskolan eller familjedaghemmet. Det innebär alltså att du inte behöver betala för de 15 timmarna per vecka som ingår i allmän förskola.

Under juni och juli betalar du alltid full avgift.

Den allmänna förskolan kan också kombineras med placering i familjedaghem.