$left
$middle

Allmän förskola

Om du har barn som är mellan 3-6 år har barnet rätt till en plats i förskola även om du inte arbetar, studerar eller är arbetssökande. Detta kallas allmän förskola.

Allmän förskola är en plats som ger barnet rätt till förskola utifrån barnets eget behov. Oavsett föräldrarnas sysselsättning och familjens situation i övrigt.

Barnet har rätt till plats i allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller tre år. Den allmänna förskolan kan också kombineras med placering i familjedaghem eller enskild pedagogisk omsorg.

Anmälan till allmän förskola

Du kan ansöka till allmän förskola om ditt barn har behov av att gå i förskola och du inte har någon sysselsättning som arbete, studier eller är arbetssökande.

Regler för allmän förskola

  • Platsen är kostnadsfri.
  • Måltider på förskolan ingår inte.
  • Barnet får undervisning på förskola 15 timmar i veckan. Varje förskola beslutar hur timmarna fördelas över veckan.
  • Barnet har inte rätt till förskola under sport-, påsk-, sommar-, höst- och vinterlov.
sv