Byta förskola

Olika regler gäller beroende på om du byter mellan kommunala förskolor eller mellan fristående och kommunal verksamhet.

Byte mellan kommunala förskolor

Vem kan ansöka om att byta förskola?

Alla barn med kommunal förskoleplats har rätt att ansöka om att byta förskola. Men det är inte alla som ges möjlighet att byta. När du gjorde din anmälan, vilka förskolor du har sökt och hur långt du har till din nuvarande förskola spelar också roll för hur lång tid det tar.

Är du missnöjd med verksamheten på din nuvarande förskola ska du i första hand kontakta ledningen på förskolan eller använda klagomålsformuläret.

Du behöver göra en ansökan

För att byta mellan kommunala förskolor behöver du lämna in en ansökan om byte av förskola. Det finns ingen speciell blankett till bytesansökan, utan du använder samma blankett eller e-tjänstfunktion som användes första gången du sökte plats. Eftersom ditt barn redan har en plats registreras ansökan automatiskt som en bytesansökan.

Ange vilka förskolor du önskar byta till

På ansökan anger du den eller de förskolor du önskar byta till. Du behöver ange minst en förskola och maximalt kan du ange fem förskolor. Ditt barn står då i  kö för byte och är endast aktuellt för de förskolor ni har angett i er ansökan. I datumfälten anger du från och med vilket datum du är tillgänglig för byte. Du placeras i kö utifrån det datum din ansökan inkommer till förvaltningen. Du kan göra ändringar i ansökningen utan att detta påverkar ditt ködatum.

Väntetid för ny plats

Det är inte alla som blir erbjuda ny plats. Eftersom ditt barn redan har en kommunal förskoleplats har Malmö stad fullgjort sitt kommunansvar. Det brukar därför dröja innan vi kan erbjuda byte då barn utan förskola prioriteras i första hand. Väntetiden kan bli olika lång beroende på:

  • Platstillgång på de önskade förskolorna och i området som helhet
  • Köplats till respektive förskola
  • Avstånd till nuvarande förskola

Var, när och varför du ansöker om byte spelar därför roll för hur länge du behöver vänta.

De flesta byten mellan kommunala förskolor sker i augusti/september i samband med att förskolans äldsta barn börjar förskoleklass. Ska du flytta inom Malmö stad bör du därför se till att göra en bytesansökan i god tid då det kan dröja innan du får byta förskola.

Enbart ett (1) erbjudande

Du får endast ett erbjudande per överflyttsanmälan. När du väl har fått ett erbjudande kommer anmälan att stängas oavsett om du tackar ja eller nej till erbjuden plats.  

Säg inte upp din plats

Om ditt barn byter plats mellan två kommunala förskolor inom Malmö stad krävs ingen skriftlig uppsägning. Avtalet för den nya platsen gäller som din uppsägning för den tidigare platsen.

Byte mellan kommunal till fristående

Om ditt barn byter mellan kommunal förskola till fristående förskola bör du säga upp platsen skriftligen eller via e-tjänst två månader i förväg. Uppsägningen måste vara undertecknad av samtliga vårdnadshavare. Inkommer uppsägningen mindre än två månader innan bytet kommer du att debiteras dubbel föräldraavgift.

Byte från fristående till kommunal

Vill du byta från fristående till kommunal förskola behöver du göra en anmälan till förskoleverksamhet via vår e-tjänst eller blanketten "Ansökan till förskoleverksamhet".

Trots att ditt barn redan har en förskoleplats i en fristående förskola så omfattas du av platsgaranti. Det vill säga att du kommer bli erbjuden en kommunal förskoleplats inom fyra månader, eller på önskat placeringsdatum om det är mer än fyra månader framåt i tiden.