Säga upp plats

Du kan säga upp din plats antingen via förskolans e-tjänst eller via våra blanketter. Om barnet har två vårdnadshavare behöver båda vårdnadshavarna underteckna uppsägningen. Uppsägning bör göras minst två månader innan barnet ska sluta.

Uppsägningstid för platserna är minst två (2) månader efter den dag uppsägningen registreras. I e-tjänsten kan du själv skriva in det datum du vill ska vara barnets sista dag på förskolan. Om du skickar in uppsägningen via blankett är uppsägningsdatumet den dag förskoleverksamheten tar emot den skriftliga uppsägningen.

Avgift under uppsägningstiden

Avgiften ska betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller inte. Två månaders uppsägningstid gäller även om du säger upp platsen innan placeringsstart och platsen aldrig har nyttjats. Debiteringen börjar då räknas från ditt ursprungliga startdatum och fram till det att uppsägningstiden har nått sitt slut.

Vid byte mellan fristående och kommunal verksamhet debiteras du föräldraavgift från båda verksamheterna under uppsägningstiden om platsen inte sägs upp i tid. Var därför noga med att säga upp platsen i så god tid som möjligt för att undvika extra debitering. 

Platsen sägs upp automatiskt dagen innan ditt barn börjar förskoleklass. Detta sker oavsett om ditt barn ska börja på kommunal eller fristående skola. Du debiteras därför fram tills detta datum om ingen uppsägning inkommer i god tid innan dess.

Fristående grundskolor kan ha startdatum som skiljer sig från de kommunala skolorna. Om ditt barn börjar på en fristående grundskola, vars terminsstart skiljer sig från de kommunala skolorna, ska du prata med förskolan. Du kan också ringa till placeringsenheten på numret som står i kontaktrutan nedan.

Övriga frågor

För mer instruktioner och hjälp med tjänsterna kopplade till malmo.se, var god kontakta Malmö stad på kontaktuppgifterna nedan.

Individärenden gällande barn i förskoleverksamhet kan av sekretesskäl ej besvaras via e-post. Denna typ av frågor besvaras av placeringsenheten. Se kontaktuppgifter i kontaktrutan nedan.

Läs mer