Nyinflyttad – ansökan till grundskola

Är du nyinflyttad eller ska flytta till Malmö har du möjlighet att lämna önskemål om skolplats. Det gäller även om ditt barn i dag går på en fristående skola.

Den 1 juli 2021 är sista ansökningsdag för garanterat beslut innan skolstarten läsåret 2021/2022.

Vi kommer handlägga din ansökan efter den 1 juli och meddela beslut om skolplats under sommaren.

Den 20 maj 2021 är sista ansökningsdag för skolplats innan terminsavslutningen.

Vill du lämna in en ansökan om skolplats till läsår 2020/2021 från och med den 21 maj 2021 rekommenderar vi om möjligt att barnet går kvar på sin nuvarande skola till terminsavslutningen.

1. Välj grundskolor att söka till

Du kan söka minst en och max 7 kommunala grundskolor i tjänsten ovan. Du kan inte söka till fristående grundskolor via tjänsten, då får du i stället kontakta skolan direkt.

Flyttar du till Sverige från ett annat land?

Om ditt barn bott utomlands och inte har någon tidigare skolgång i Sverige ska du söka skolplats genom att först anmäla dig till ett inskrivningmöte på Mottagningsenheten Skolstart Malmö. Detta gäller även barn som bott i Sverige tidigare men sedan bott utomlands en period och inte gått i svensk skola de senaste sex månaderna.

2. Skicka in ansökan

Du ska ansöka till grundskolan cirka 1–2 månader innan önskat placeringsdatum.

Om du ansöker innan flytten – bifoga bostadskontrakt

Om du ska flytta till Malmö men vill ansöka om skolplats i förväg måste du styrka flytten med ett bostadskontrakt. Ansökan kommer därefter prövas i samband med flytten eller inför det önskade placeringsdatumet.

Barn som inte bor i Malmö

Du ansöker via blankett och anger tydligt att du inte kommer flytta till Malmö – annars kommer vi att efterfråga ett bostadskontrakt. Barn som inte är folkbokförda i Malmö placeras sist av alla och har därmed mindre chans att få en önskad skola. 

3. Beslut om placering

Barn som flyttar till Malmö erbjuds skolplats löpande under terminen i samband med inflyttning.

Om ditt barn inte kan få plats på någon av de skolor du sökt, kommer ditt barn erbjudas skolplats på närmaste skola med lediga platser utifrån principen om relativ närhet.

Om du inte har någon skolplacering i Malmö sedan tidigare

Du kommer automatiskt få besked om en placering via e-post eller brev. Du behöver sedan inte göra något mer.

Om du ansöker från fristående till kommunal skola

Du kommer få ett erbjudande som barnets samtliga vårdnadshavare måste tacka ja till inom sju (7) dagar – annars förlorar barnet skolplatsen.

Om du inte är nöjd med skolplaceringen

Om du inte är nöjd med ditt barns skolplacering kan du ansöka om att byta skola. Ett placeringsbeslut går även att överklaga. Det innebär dock inte att ditt barn automatiskt får en ny skolplacering, utan att ditt ärende prövas av antingen Skolväsendets överklagandenämnd eller av Förvaltningsrätten.

4. Svara på erbjudande – bara om barnet tidigare gått på fristående skola

Du måste besvara erbjudandet om skolplats inom sju (7) dagar. Om barnet har två vårdnadshavare måste båda besvara erbjudandet inom sju dagar. Sista svarsdatum står i erbjudandet du fått via e-post.

Om samtliga vårdnadshavare har tackat ja till erbjudandet skickas det ut ett placeringsbeslut och skolan kommer kontakta dig för mer information om skolstart.