$left
$middle

Egenkontroll för icke anmälningspliktiga verksamheter

Du som bedriver en yrkesmässig hygienisk verksamhet är enligt lagen - miljöbalken - skyldig att göra olika saker för att skydda människors hälsa och miljön. Egenkontroll är ett verktyg för att se till att verksamheten förebygger och följer miljöbalkens krav. Miljöförvaltningen rekommenderar att egenkontrollen utformas enligt denna information.

Dessa rekommendationer riktar sig till dig som bedriver icke-anmälningspliktig verksamhet, där det inte används skärande eller stickande verktyg. Den som driver sådan verksamhet, som tatuering, permanent makeup, piercing med mera omfattas av striktare lagstiftning och ska anmäla sin verksamhet till miljöförvaltningen.

Verksamheter som inte använder stickande eller skärande verktyg - och därför inte är anmälningspliktiga – som till exempel frisörer, laserbehandlare och massörer – omfattas också av miljöbalkens grundkrav på egenkontroll.

Kontakta oss

 • Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

  • E-post:  miljo@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 15
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
  • Postadress: 
   Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv