Byta förskola

Olika regler gäller beroende på om du byter mellan kommunala förskolor eller mellan fristående och kommunal.

Byte mellan kommunala förskolor

Om ditt barn byter plats mellan två kommunala förskolor krävs ingen skriftlig uppsägning. Avtalet för den nya platsen gäller som din uppsägning.

Eftersom du redan har en förskoleplats i Malmö stad har du inget garanterat datum när du ska erbjudas en ny plats. Du placeras i kö utifrån det datum du gjorde din bytesanmälan.

Byte mellan kommunal till fristående

Om ditt barn byter mellan kommunal förskola till fristående förskola ska du säga upp platsen skriftligt två månader i förväg. Uppsägningen måste vara undertecknad av samtliga vårdnadshavare.

Du säger upp ditt barns plats via e-tjänst eller blanketten "Uppsägning av plats i förskola och skolbarnomsorg".

Byte från fristående till kommunal

Precis som alla andra ska du ansöker du om plats i kommunal förskola via vår etjänst eller blanketten "Ansökan till förskola/familjedaghem".

Trots att ditt barn redan har en förskoleplats i en fristående förskola så kommer du få ett garantidatum. Det vill säga att du kommer bli erbjuden en kommunal förskoleplats inom fyra månader, eller på önskat placeringsdatum om det är mer än fyra månader framåt i tiden.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-07-03 10:51