Grundskolenämnden

Grundskolenämnden är kommunens centrala politiska organ för grundskolefrågor.

Nämnden ansvarar för kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem, pedagogisk omsorg avseende barn i åldrarna sex till tolv, verkställighet av gynnande beslut om korttidstillsyn för vissa funktionshindrade grundskole- och grundsärskoleelever samt viss särskild undervisning och öppen fritidsverksamhet.

För mer information, kontakta nämndsekreteraren:
Jesper Svedgard

jesper.svedgard@malmo.se

Senast ändrad: 2019-01-10 14:01