Skola för barn och ungdom

Utbildning är vägen in i samhället.

Utbildning för nyanlända barn och unga 6–16 år 

Nyanlända barn och ungdomar i Malmö i åldern 6–16 år ska vända sig till Mottagningsenheten för inskrivning. Vid besöket ska barnet och samtliga vårdnadshavare (föräldrar) vara med och barnets identitet ska kunna styrkas.

Språkintroduktion (SPR) för ungdomar 16–19 år

Språkintroduktion (SPR) är ett introduktionsprogram på gymnasienivå och vänder sig till nyanlända ungdomar mellan 16 och 19 år som inte har svenska som modersmål. Om du är över 18 år, behöver du ha uppehållstillstånd för att börja studera. 

Svenska för invandrare (sfi)

Svenska för invandrare (sfi) ger baskunskaper i det svenska språket och kunskaper om det svenska samhället. För att få delta i undervisningen ska man vara minst 16 år, vara folkbokförd i Malmö kommun och sakna grundläggande kunskaper i svenska.

Läxhjälp och språkträning för vuxna

För dig som studerar sfi och behöver stöd och hjälp finns det möjlighet att delta på språkträning och läxhjälp på flera av Malmö stads bibliotek.

Senast ändrad: 2020-09-01 10:26