$left
$middle

Samhällsorientering

Samhällsorientering är en kurs om det svenska samhället för dig som nyligen flyttat till Sverige. Kursen ger dig viktig information för en bra start i Malmö.

Så anmäler du dig till samhällsorientering

Du kan anmäla dig till samhällsorientering under hela året. Det finns ingen sista anmälningsdag.

Anmäl dig på Integrationscenter

Besök Integrationscenter för att anmäla dig till samhällsorientering.

Anmäl dig på webben

Du kan anmäla dig digitalt via vår tjänst. Efter att du skickat in din anmälan kontaktar vi dig med ett erbjudande om kursen.

Om samhällsorientering

I kursen samhällsorientering får du kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur det svenska samhället är organiserat.

Kursen handlar om praktiskt vardagsliv, till exempel frågor om arbete och utbildning, bostad, hälsa och sjukvård samt barn och familj. Kursen är på ditt modersmål eller annat språk som du kan. Du får lyssna, fråga och diskutera. Kursen är gratis!

Utbildningen anpassas individuellt efter dina behov och förutsättningar. Du kan kombinera dina studier med arbete, aktiviteter/insatser och andra studier, exempelvis sfi.

Vem kan läsa samhällsorientering?

Samhällsorientering är för dig som är mellan 18 och 64 år och som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige.

Utbildningen är uppdelad i fyra delkurser

Samhällsorienteringen är minst 100 timmar och består vanligtvis av fyra delar. Kursen kan läsas på distans (som fjärrundervisning) eller på plats. Det finns både kurser på förmiddag och på eftermiddag.

Du kan även erbjudas utökad samhällsorientering med flera teman som till exempel studiebesök, föräldrautbildning, samtalscirklar, med flera.

 • Delkurs 1
  Innehåller bland annat information om att vara ny i Malmö, vardagsekonomi, boende, brand och trafik, arbete och studier och skolsystem (30 timmar).
 • Delkurs 2
  Innehåller bland annat information om att vara ny i Sverige, migration och hälsa, hur Sverige styrs och rättsstat, demokrati och delaktighet, natur och miljö, allergi och egenvård, kost och motion samt studiebesök (24 timmar).
 • Delkurs 3
  Innehåller bland annat information om fritid, kultur och föreningsliv samt studiebesök, tobak och alkohol, digitalisering, studievägledning, STI och HIV, SRHR (24 timmar).
 • Delkurs 4
  Innehåller bland annat information om individens rättigheter och skyldigheter, barns rättigheter, hjälp och stöd, att bilda familj och leva med barn i Sverige, att åldras i Sverige och om arbetsmarknadskunskap (24 timmar).

Efter utbildningen

Efter utbildning får du ett intyg hemskickat om du har haft närvaro på minst 85%.

Du har alltid möjlighet att komplettera din kurs. Kontakta oss om så önskas!

Kontakta oss

sv