Studier för vuxna

Sfi – svenska för invandrare

Sfi - Svenskundervisning för invandrare, är en utbildning i svenska språket för vuxna invandrare. Målet är att du ska få kunskap i svenska så att du kan klara dig i arbetet och i vardagen.

Du kan studera sfi om du är folkbokförd i Malmö stad och inte kan prata eller läsa och skriva svenska så bra. Om du kan bra norska eller danska får du inte läsa sfi.

Vuxenutbildning

I Malmö stad finns så kallade studie- och yrkesvägledare. De kan hjälpa dig med frågor om studier och jobb. De kan också svara på frågor om Komvux, kommunens utbildning för vuxna.