Sammanträdesdagar

Datumen för grundskolenämndens sammanträden 2021.

Onsdag 27 januari
Torsdag 18 februari
Onsdag 24 mars
Onsdag 21 april
Onsdag 26 maj
Onsdag 16 juni

Tisdag 24 augusti
Onsdag 29 september
Onsdaf 20 oktober
Onsdag 24 november
Onsdag 22 december

Grundskolenämnden sammanträder alltid klockan 9.00–12.00 om inget annat anges. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Senast ändrad: