Samlarteamet

Samlarteamet erbjuder stöd till dig som upplever att samlandet har blivit ett problem i vardagen.

Känner du igen dig i följande?

 • Känner du att ditt samlande bidrar till svårigheter i din vardag, ditt jobb och sociala liv?
 • Har du svårt att använda ett eller flera av rummen i ditt hem?
 • Har ditt samlande lett till att du inte vill
  släppa in människor i ditt hem?
 • Har du svårt att besluta om vad du ska kasta eller spara?
 • Känner du en stark anknytning eller koppling
  till dina saker?
 • Känner du ångest och stress när du ska
  göra dig av med något?
 • Oftast är det ingen specifik sak man samlar på. Det kan till exempel vara tidningar, reklam, elektronik, återvinningsmaterial eller mat
  med mera.

Samlarteamet erbjuder

 • stöd som är anpassat efter dina behov
 • respekt och förståelse för ditt problem
 • stöd och hjälp i ditt hem
 • kontinuitet
 • att vi tillsammans utformar ett upplägg som passar dig

Samlarteamet består av fyra personer. Arbetet baseras på motiverande samtal (MI) och kognitiv beteendeterapi (KBT). I teamet ingår även en KBT-terapeut från Integrerad Närsjukvård Malmö (INM) som handledare.

Stöd från Samlarteamet är en biståndsbedömd insats. Kontakta biståndshandläggaren i funktionsstödsförvaltningen om du vill ha hjälp av Samlarteamet.

Har du frågor till samlarteamet? Ring 040-34 37 29 eller 0766-39 45 53

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-05-08 10:44