Rutiner, handböcker och arbetsstöd

Här hittar du riktlinjer, rutiner, handböcker för vård och omsorg. Dokumenten riktar sig främst till anställda i Malmö stad.

Kontakta oss

Medicinskt ansvarig hälsa, vård och omsorg:

hvo.medicinsktansvariga@malmo.se

Medicinskt ansvarig funktionsstöd:

medicinsktansvariga.fsf@malmo.se

Senast ändrad: 2020-09-01 14:35