$left
$middle

Önskemål Eurosize våren 2023

Önskemålen gäller för perioden vecka 1-26 2023 och ska skickas in senast den 31 oktober 2022.

Läs mer om vad som gäller för annonsering på Eurosize på malmo.se.

Principer för tilldelning av plats 

På affischtavlorna prioriteras marknadsföring av evenemang och aktiviteter som riktar sig till den breda allmänheten. Syftet är att lyfta fram vad som händer i Malmö för att Malmö ska vara en öppen, levande och välkomnande stad och en attraktiv destination. Då efterfrågan på affischplats är betydligt större än utbudet grundar sig urvalet på följande principer:

  • Innehållet skall vara kommunövergripande, dvs ha ett intresse för Malmöbor oavsett var man bor, och ska bidra till att lyfta varumärkena Malmö och Malmö stad. 
  • Kampanjerna ska ha en bred Malmömålgrupp (ej snäv målgrupp).
  • Evenemang som prioriteras och ges plats måste erbjuda aktiviteter som är kostnadsfria (exempelvis kringarrangemang där allmänheten kan delta), vi får inte endast kommunicera biljettförsäljning.
  • Evenemang som är profilerande och sätter Malmö på kartan ska prioriteras i första hand.
  • Stora evenemang som värvas till stan ges plats härnäst, till exempel VM, EM, melodifestivalen med mera.
  • Barn- och ungdomsverksamheter prioriteras därefter då det skapar delaktighet och ett engagemang som är viktigt för staden.
  • Kampanjer som är viktiga för staden och alla Malmöbor, exempelvis samhällsinformation såsom valen, skolval, krisinformation med mera kan ges utrymme i mån av plats men prioriteras inte före evenemang i den här specifika kanalen.
sv