$left
$middle

Rosengårdsbibliotekets nya konstnärliga gestaltning

Konstnären Alejandro Montero Bravo har tilldelats uppdraget att genomföra det nya offentliga konstverket till det ombyggda Rosengårdsbiblioteket. Den nya konstnärliga gestaltningen blir ett verk om vad som kan uppstå mellan raderna.

Hösten 2022 kunde konstnärer ansöka till uppdraget att genomföra ett offentligt konstverk till Rosengårdsbiblioteket. 175 konstnärer lämnade sitt intresse och efter det första urvalet fick tre konstnärer arbeta fram var sitt skissförslag.

Under tidig vår 2023 tilldelades Alejandro Montero Bravos uppdraget för sitt förslag Mellan raderna. Konstverket kommer placeras i trapphallen i entrén i Rosengårdsbiblioteket och kommer på plats under sommaren 2024.

En skiss på en gradängtrappa vari det sitter, står och går personer. Över tappan hänger ett skirt konstverk. Konsten består av olika former i rosa, ljusgrönt och gult.

Skiss på verket Mellan raderna av Alejandro Montero Bravo. Här sett nerifrån trappen.

Konstverket - Mellan raderna

Alejandro Montero Bravos gestaltningsförslag Mellan raderna är ett konstverk som består av skira textila kollage samt LED-belysning. Konstverket kommer hänga från taket över den stora gradängtrappan i entrén till biblioteket.

Bibliotekets besökare bjuds in att ta del av verket ur olika perspektiv och först när betraktaren rör sig upp genom trappan sammanflätas kollagens olika delar till en helhet.

Idén bakom konstverket Mellan raderna är inspirerat av hur vi kan tolka en bok eller berättelse på olika sätt och hur detta kan sätta i gång fantasin. Ibland kan det som inte skrivs ut, det som står mellan raderna, vara det som ger en berättelse ett djup och en personligt präglad upplevelse.


"Vår förståelse av en helhet beror helt och hållet på vilket perspektiv vi har och vad vi ser. På samma sätt som konstverket från en viss vinkel kan synas i sin helhet, kan vissa delar försvinna ur andra vinklar och något nytt kan uppstå. Tomrummet mellan raderna kan vara det som gör upplevelsen till något unikt, och att det som sker mellan raderna är det som flätar ihop helheten."

- Alejandro Montero Bravo

En person står lutad mot en vit vägg inomhus. Hen har ljusrosa mössa, en lila tröja med vita moln på och mörka byxor. Runt om personen finns oformliga skulpturer i färgerna rosa, lila, mintgrön och gul.

Konstnären Alejandro Montero Bravos. Foto: Karoline Montero Araya

Konstnären Alejandro Montero Bravo

Alejandro Montero Bravo är född 1989 i Norrköping och har studerat på Konstfack. Tidigare verk har kunnat ses på flera platser i Sverige men även i Norge och Peru. Alejandro skapar enligt egen utsago visuellt högljudda uttryck som alla är del av en konstpolitisk strategi för att ta plats, ifrågasätta makt och omdefiniera västerländska normer för estetik samt ta tillbaka sin egen kultur.

Det konstnärliga uppdraget och bedömningsgruppen

Uppdraget handlade om att skapa ett platsspecifikt konstverk till Rosengårdsbiblioteket där konstnären utifrån sin konstnärliga praktik skulle utgå både från verksamheten och de rumsliga förutsättningarna och tillföra ett estetiskt och inspirerande värde till platsen.

En skiss ovanifrån en gradängtrappa. Över tappan hänger ett skirt konstverk. Konsten består av olika former i rosa, ljusgrönt och gult.

Skiss på verket Mellan raderna av Alejandro Montero Bravo. Här sett ovanifrån trappen.

De inkomna intresseanmälningarna och skissförslagen bedömdes av en bedömningsgrupp av interna och externa representanter med kunskap om konst, barn- och unga, byggnadstekniska frågor och bibliotekets verksamhet.

Medverkande var Mette Agborg (bibliotekarie, Rosengårdsbiblioteket), Fatma Alwan (Tillsammans i Förening), Patrik Linné (byggprojektledare, kulturförvaltningen), Karolina Nilsson (inredningsarkitekt, White Arkitekter), Emma Reichert (konstprojektledare, kulturförvaltningen), Jafer Taoun (konstnär och extern konstsakkunnig) och Anna Wahlstedt (konstprojektledare, kulturförvaltningen). 

Tidsplan för den konstnärliga gestaltningen

Bakgrund till uppdraget

Under 2019 fattades ett politiskt beslut om att det dåvarande biblioteket på Rosengård skulle byggas om helt. Anledningen var att lokalerna var slitna och att utrymmet inte räckte till för antalet besökare. Våren 2021 startade byggnationen och i mars 2023 blev det nya biblioteket klart.

sv