Uppdaterad 18 november 2019

18 november 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Offentlig konst

I Malmö finns mer än 300 offentliga konstverk som förskönar staden. Det är många olika förvaltningar inom kommunen som delar ansvaret för denna konst.

Flertalet av konstverken är i kommunal ägo som har blivit bekostade av kommunen eller donerade av privatpersoner och stiftelser.

Konståret 2016

Konståret är en verksamhetsberättelse över konståret som gått. Under några år kom konståret ut i skrift, den senaste kom 2016 . Här finns den som bläddringsbart dokumentet.

Konstguiden

Boken "Malmö konstguide - offentlig konst i staden" har tagits fram av ABF Malmö, Malmö Förskönings- och Planteringsförening, Malmö stad, Kira förlag. Författare är Gunnar Ericson (tidigare stadsträdgårdsmästare i Malmö stad) och Jacob Faxe.

Konstguiden berättar om våra samtida konstverk, om den nya gatukonsten och om konceptuella minnesmärken. Den tar oss med till konstnärligt utformade lekplatser och ljussättningar. Modernismens många konstverk från 1950 till 1970 talet beskrivs. Naturligtvis presenteras även de historiska konstverk som blivit en del av stadens identitet. Många av Malmös egna konstnärer finns med, men även landets främsta och flera internationellt kända konstnärer har berikat stadsrummen.