Publicerad 25 juni 2019

25 juni 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

God man för ensamkommande barn

Vi handlägger endast kompletta ansökningar så se till att skicka in alla handlingar som krävs (se punkt 1–7 längre ner på den här sidan).

Vi har inte möjlighet att återkoppla till dig direkt när du skickat in dina handlingar, din intresseanmälan följs upp i samband med vår rekrytering inför utbildningsträffarna vi arrangerar en till två gånger om året. Det kan därför dröja innan du får någon återkoppling från oss.

De som vi anser vara lämpliga blir inbjudna till vår utbildningsträff.

Utbildningens innehåll:

 • Information om vad det innebär att vara god man.
 • Information om hur enheten för överförmyndarärenden arbetar med godmanskap för ensamkommande barn.
 • Övningar där ni diskuterar lösningar på situationer och problem som kan uppstå som god man för ett ensamkommande barn.
 • Träffa andra som vill bli god man.

Efter utbildningen gör vi en kort telefonintervju med dig och kontaktar
dina referenser. Sedan gör vi en utvärdering och tar beslut om du kan få
uppdrag som god man för ensamkommande.

Så här ansöker du

Först när du fyllt i en intresseanmälan (punkt 7) och skickat in alla handlingar under punkt 1-5  kallas du till en utbildningsträff. Där kommer du att diskutera två fall och redovisa hur du som ställföreträdare skulle agera i olika situationer. Du får utbildningsmaterialet med post före utbildningen. Först efter träffen bedömer överförmyndarnämnden om du är lämplig som god man för barn.

Innan du fyller i en intresseanmälan kan du läsa här om vad uppdraget som god man för ett barn innebär.

 1. Beställ ett Beställ ett utdrag ur belastningsregistret från Rikspolisstyrelsen (extern webbplats). Observera att du inte får öppna kuvertet innan du skickar in det till enheten för överförmyndarärenden!

 2. Beställ ett registerutdrag från Kronofogdemyndigheten via e-post:  kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

 3. Be om ett intyg från socialtjänsten i kommunen du är folkbokförd som visar att du inte har eller har haft någon insats. (Om du bor i Malmö kan du ringa Malmö stads växel på 040-34 10 00 och be att blir kopplad till din socialtjänst.)

  Om du har några prickar i utdragen eller intygen under punkt 1–3 kan du inte bli god man.

 4. Skriftliga referenser på överförmyndarnämndens referensblankett (word, 50.6 kB) från två personer som du har professionell (alltså inte personlig eller familjemässig) kontakt med – till exempel chefer, kollegor, eller styrelsemedlemmar i föreningslivet – som intygar att de anser att du är lämplig som god man för barn.

 5. Bevis på att du genomfört webbutbildning och test från SKL (Sveriges kommuner och landsting). När du har gjort testet får du en kvittens.

 6. Fyll i Malmö stads digitala intresseanmälan.
 7. Skicka handlingarna som omnämns under punkterna 1–5 till:
  Enheten för överförmyndarärenden, 205 80 Malmö

Observera att om inte handlingarna under punkt 1-5 kommit in inom två månader efter din intresseanmälan kommer enheten för överförmyndarärenden att betrakta din intresseanmälan som återkallad.