Publicerad 14 augusti 2019

14 augusti 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Projektstöd inom kultur

Projektstöd är ett ekonomiskt stöd till kulturprojekt inom alla konstformer. Stödet vänder sig till fristående kulturorganisationer i Malmö. Det går inte att ansöka som privatperson.

Ansökan om projektstöd kan göras upp till ett bestämt belopp, som fastställs årligen. För 2019 är beloppet 250 000 kronor. Ansökan kan göras två gånger per år vid angivna datum:

  • Under våren för arrangemang som genomförs under juni–december samma år. Ansökningsperioden för våren 2019 öppnar 11 februari och sista ansökningsdag är 1 mars.
  • Under hösten för arrangemang som genomförs under januari–december följande år. Ansökningsperioden för hösten 2019 öppnar 9 september och sista ansökningsdag är 1 oktober.

Projektstöd för publika kulturarrangemang

Projektstöd för publika kulturarrangemang är ett ekonomiskt stöd till arrangemang inom alla konstformer, till exempel musik, dans, teater, bild & form, litteratur och film.

Projektstöd för utvecklingsprojekt

Projektstöd för utvecklingsprojekt riktas till professionella fria kulturorganisationer i Malmö. Det kan till exempel gälla utveckling av nya arbetssätt och nätverk, pilotprojekt eller nya internationella samarbeten inom olika konstformer.

Bra att veta

  • Alla projekt kan inte få stöd eftersom vår budget är begränsad.
  • Det händer att vi ger stöd med ett mindre belopp än det ni ansökt om, vilket betyder att ni kanske måste ändra er planering.
  • Beslut om projektstöd fattas vanligen inom 8-10 veckor efter ansökningsdatum. Beslut meddelas under ert ärende på Mina sidor på sjalvservice.malmo.se.
  • Utbetalning sker vanligen inom en månad efter beslut. Särskilda villkor kan förekomma, exempelvis att en uppdaterad planering ska inlämnas före utbetalning.
  • Stöd som beviljats på grundval av felaktiga eller vilseledande uppgifter i ansökan kan medföra skyldighet att återbetala stödet. På begäran ska dokumentation, till exempel bokföring, kunna granskas av Malmö stad.

Den som får stöd ska informera kulturförvaltningen om genomförandet av projektet och om eventuella förändringar i planeringen.

Om ni är osäkra på vilken form av stöd ni kan söka är ni välkomna att kontakta en handläggare.

Om ni planerar ett filmprojekt

Om projektet handlar om att arrangera filmvisningar, en festival eller liknande kan ni söka "Projektstöd för publika kulturarrangemang i Malmö". Om projektet gäller produktion av en ny film kan ni i vissa fall söka "Projektstöd för utvecklingsprojekt i Malmö". Den formen av stöd ges bland annat för idé- och pilotutveckling inför resurskrävande produktioner inom olika media.