Fakta om Malmö stad som arbetsgivare

Malmö stad är en stor arbetsgivare. Vi är nästan 26 000 medarbetare spridda på ungefär 400 olika yrken.

Våra medarbetare trivs i hög grad med sitt arbete och sin arbetssituation. Många av dem uppger också i mycket hög utsträckning att de är engagerade i sitt arbete. En majoritet är både engagerade och kan tänka sig rekommendera oss arbetsgivare, att bli så kallade ambassadörer.

Personalfakta i korta drag

Antal anställda

Cirka 25 800 månadsanställda.

Ledarskap

Malmö stad har drygt 1400 chefer. Den genomsnittliga chefstätheten i Malmö stad är drygt 19 medarbetare per chef.

Medelåldern

Medelåldern är 43,3 år.

Hel- och deltidsanställda

Knappt 86 % av medarbetarna har heltidstjänster.

Könsfördelning

Knappt 76 % är kvinnor.

Personalomsättning

2018 var personalomsättningen 10,7 %.

Utländsk bakgrund

Andelen personal med utländsk bakgrund var 2018 37,7%.
Målet är att skillnaden mellan andelen medarbetare med utländsk bakgrund och andelen Malmöbor med utländsk bakgrund ska minska. Skillnaden har minskat från 12,9 procentenheter 2008, till 8,2 procentenheter 2018.

All fakta och statistik i Malmö stads personalredovisning hittar du på www.malmo.se/personalredovisning

Senast ändrad: 2019-04-15 10:46