Förnyelse och utveckling

- vi ger plats för kreativitet och utveckling

Alla arbetsplatser ska synliggöra och ta tillvara lärande som sker i det dagliga arbetet. Kompetens är en kombination av kunskap, förmåga och vilja. Medarbetarna ska ha möjlighet att utveckla sin kompetens och bidra till förbättring av verksamheten.

I medarbetarsamtalen identifierar chef och medarbetare i dialog kompetens, behov och önskemål om utveckling.

Malmö stad som arbetsgivare ...

  • ger förutsättningar för lärande i vardagsarbetet, delaktighet i förändringsarbete och kontinuerlig kompetensutveckling i olika former.
  • har en öppen, tydlig och tillförlitlig kommunikation som ett strategiskt verktyg för utveckling.

Som medarbetare i Malmö stad ...

  • tar du egna initiativ för att utvecklas i ditt arbete och använder din kompetens för att utveckla verksamheten.
  • bidrar du med konstruktiv kritik som leder till utveckling.

Har du dessutom ett uppdrag som chef...

  • har du minst en gång per år medarbetarsamtal med alla medarbetare.
  • har du ett ledarskap som ger ett öppet och tillåtande klimat för förändring och utveckling.
  • ger du dina medarbetare möjlighet till lärande i det dagliga arbetet och kompetensutveckling i olika former.

Senast ändrad: 2014-10-05 12:27