Hälsa och arbetsmiljö

- vi främjar god hälsa och bra arbetsmiljö

Alla arbetsplatser ska ha en god arbetsmiljö där alla känner arbetsglädje. För Malmö stad är det angeläget att bedriva ett arbetsmiljöarbete som ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och en sund livsstil. Vi är alla en del av arbetsmiljön på vår arbetsplats.

Arbetsmiljö handlar också om att skapa ramar och trygghet i arbetet. Det ska uppnås genom tydlighet i organisation, uppdrag och mål på alla arbetsplatser.

Malmö stad som arbetsgivare...

  • främjar hälsa och säkerhet genom att säkerställa en god arbetsmiljö.
  • uppmuntrar till en sund livsstil genom att erbjuda friskvård.
  • ger förutsättningar för cheferna att utveckla ett gott ledarskap.

Som medarbetare i Malmö stad ...

  • bidrar du till en god arbetsmiljö.
  • tar du ansvar för din hälsa och säkerhet i arbetet.

Har du dessutom ett uppdrag som chef...

  • tar du ansvar för att skapa en god arbetsmiljö och uppmuntrar till en sund livsstil.
  • bedriver du ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • kommunicerar du verksamhetens mål och resultat med dina medarbetare.

Senast ändrad: 2014-10-05 12:28