Sammanträdesdagar

Datumen för grundskolenämndens sammanträden 2020.

Onsdag 22 januari
Tisdag 25 februari
Onsdag 25 mars
Tisdag 21 april
Onsdag 27 maj
Tisdag 16 juni

Tisdag 25 augusti
Onsdag 23 september
Tisdag 20 oktober
Onsdag 18 november
Fredag 18 december

Grundskolenämnden sammanträder alltid klockan 9.00–12.00 om inget annat anges. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Senast ändrad: 2019-12-18 11:14