Uppdaterad 28 september 2020

28 september 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Boende för dig med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning och ett behov av stöd och hjälp, som är så omfattande att det inte går att tillgodose i din egen bostad, kan ansöka om LSS-boende. LSS-boendet är en gruppbostad eller ett serviceboende. Barn och ungdomar bor i en gruppbostad men de kan även ha familjehem.

Information med anledning av coronaviruset och covid-19

Besöksförbud får inte införas på LSS- och socialtjänstens boenden för personer med olika funktionsnedsättningar.
Men funktionsstödsförvaltningen avråder från besök med hänvisning till smittorisken. Hyresgäster kan träffa sina anhöriga utomhus och få stöd av personal vid kontakt på andra sätt som exempelvis videosamtal.


Läs mer om vårt arbete med coronaviruset och covid-19

Högsta hyresnivån höjdes till 5 085 kronor i månaden den 1 juni 2020.

Mer om högsta hyresnivån för 2020.

Ansök om LSS-boende

Du ansöker via blanketten som heter Ansökan om insatser enligt LSS. Denna blankett hittar du via "Ansök om LSS-boende" nedan.

Två typer av LSS-boenden

I Malmö stad är gruppbostäder och serviceboenden anpassade efter de funktionsnedsättningar som personer har. Det finns boenden för personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd eller som har fått förvärvad hjärnskada (personkrets 1 och 2). Det finns också boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning (personkrets 3).

Mer om stöd och insatser för personer med funktionsnedsättning

Detta kan personalen på ett LSS-boende hjälpa dig med

Utifrån dina förutsättningar arbetar personalen för att du ska få en fungerade vardag i boendet och för att du ska kunna delta i samhället.

Följande är exempel på stöd du kan få:

  • tydliggörande pedagogik, tecken som stöd och/eller bildstöd i syfte att stötta dig i att skapa struktur och rutiner
  • personlig omvårdnad, till exempel stöd med din matlagning eller personliga hygien
  • stöd i situationer utanför hemmet, som att komma igång med fritidsaktiviteter eller sysselsättning
  • vägledning i kontakt med myndigheter samt med personligt och professionellt nätverk.

För dig som är vuxen och har egen bostad

Om du är över 18 år, har en egen bostad och behöver ett pedagogiskt stöd för att hantera vardagen på ett självständigt sätt kan boendestöd passa dig bättre. Mer om boendestöd.

Du kan också kontakta biståndshandläggare för frågor om LSS-boende och boendestöd.