Publicerad 27 september 2019

27 september 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Boende för dig med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning och ett behov av stöd och hjälp, som är så omfattande att det inte går att tillgodose i din egen bostad, kan ansöka om LSS-boende. LSS-boendet är en gruppbostad eller ett serviceboende. Barn och ungdomar bor i en gruppbostad men de kan även ha familjehem.

Du ansöker via blanketten som heter Ansökan om insatser enligt LSS. Denna blankett hittar du via "Ansök om LSS-boende" ovan.

Du kan också ansöka om LSS-boende genom att kontakta en biståndshandläggare. Handläggaren utreder sedan ditt behov av LSS-boende.

Två typer av LSS-boenden

I Malmö stad är gruppbostäder och serviceboenden anpassade efter de funktionsnedsättningar som personer har. Det finns boenden för personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd eller som har fått förvärvad hjärnskada (personkrets 1 och 2). Det finns också boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning (personkrets 3).

Mer om stöd och insatser för personer med funktionsnedsättning

Detta kan personalen på ett LSS-boende hjälpa dig med

Utifrån dina förutsättningar arbetar personalen för att du ska få en fungerade vardag i boendet och för att du ska kunna delta i samhället.

Följande är exempel på stöd du kan få:

  • tydliggörande pedagogik, tecken som stöd och/eller bildstöd i syfte att stötta dig i att skapa struktur och rutiner
  • personlig omvårdnad, till exempel stöd med din matlagning eller personliga hygien
  • stöd i situationer utanför hemmet, som att komma igång med fritidsaktiviteter eller sysselsättning
  • vägledning i kontakt med myndigheter samt med personligt och professionellt nätverk.

För dig som är vuxen och har egen bostad

Om du är över 18 år, har en egen bostad och behöver ett pedagogiskt stöd för att hantera vardagen på ett självständigt sätt kan boendestöd passa dig bättre. Läs mer om boendestöd.

Du kan också ringa biståndshandläggare för frågor om LSS-boende och boendestöd.