Publicerad 11 juni 2020

11 juni 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Akut reparation av hjälpmedel under jourtid

Du kan göra en felanmälan på vissa hjälpmedel för att få akut reparation under vår jourtid: vardagar klockan 16.00–22.00 och helg/helgdag klockan 08.00–22.00. Felanmälan gör du genom att ringa 040-34 75 50.

Tänk på att någon behöver vara hemma hela tiden då teknikerna är på plats för att utföra reparationen. Teknikerna kan inte hjälpa till om personen med hjälpmedel exempelvis behöver hjälp vid förflyttning.

Hjälpmedel som kan åtgärdas under jourtid

Under jourtiden åtgärdas endast nedanstående hjälpmedel.

Antidecubitus-madrass

Antidecubitus-madrass som används av person i palliativ vård eller när stor risk för trycksår föreligger om inte madrassen repareras innan nästa vardag.

Innan felanmälan görs ska

  • kontroll göras så att CPR- ventil inte är öppen.

I del fall madrassen inte kan lagas lånar vi ut ett likvärdigt hjälpmedel tillfälligt.

Vårdsäng

Elektriskt reglerbar säng som fastnat i sådant läge att personen inte kan skötas och förflyttas på ett lämpligt sätt. I de fall vårdsängen inte kan repareras kommer den att ställas i ett läge där förflyttningar och/eller omvårdnadsarbete kan utföras.

Personlyft

Personlyft som används dagligen och där manuella förflyttningar inte kan utföras.

Innan felanmälan görs ska kontroll göras så att

  • inte nödstoppet är intryckt
  • stickkontakten inte sitter i vägguttaget
  • batteriet inte är urladdat
  • sladdarna på personlyften inte sitter löst.

I de fall personlyften inte kan lagas lånar vi ut ett likvärdigt hjälpmedel tillfälligt.

Rullstol

Rullstolar repareras inte under jourtid, men i akuta lägen finns det rullstol av enkel modell att låna.