Publicerad 23 mars 2020

23 mars 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Öppettider i förskolan

Här hittar du information om förskolans generella öppettider. Information om när förskolan är stängd och vad som gäller då hittar du på respektive förskolas webbsida.

Förskolornas öppettider kan variera något men de generella öppettiderna för både fristående och kommunala förskolor i Malmö är:

  • måndag-fredag 06.15—17.30, samt vid behov till 18.30.

Förskolor A-Ö: förteckning över alla förskolor i Malmö

För de specialinriktade förskolorna som erbjuder barnomsorg på kvällar, helger och nätter gäller följande tider:

  • Obekväm arbetstid (OB) 06.00- 21.00 alla dagar på året, vid behov fram till 22.00
  • Nattomsorg, 21.00—06.00

Förskolor som erbjuder barnomsorg under obekväm arbetstid eller nattomsorg

När förskolan är stängd

Förskoleverksamheten håller stängt vid fyra tillfällen per år. Information om vilka dagar det gäller finns på varje förskolas webbsida. För dig som behöver ska annan barnsomsorg finnas när den vanliga förskolan är stängd.

Förskolor A-Ö

Allmän förskola

Allmän förskola har samma lovdagar och läsår som grundskolan.

Läsår och lov-skola/allmän förskola

Under sommaren

Barnomsorgen ska fungera även under sommarmånaderna. Om en förskola eller avdelning håller semesterstängt har du rätt till barnomsorg på en annan förskola.

Ta kontakt med ditt barns förskola för att veta mer om vad som gäller under sommaren.

Vid vårdnadshavares semester

När du som vårdnadshavare har semester gäller följande:

  • Barn deltar inte i förskoleverksamheten när någon av vårdnadshavarna har semester eller lov.
  • Om ditt barn har plats i allmän förskola har hen rätt att delta i verksamheten under terminstid, även när vårdnadshavarna har semester.

Det finns undantag från ovanstående principer. Sådana undantag gäller för barn som:

  • har ett eget behov på grund fysiska, psykiska eller andra skäl
  • har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt
  • behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

Barn som bedöms höra till dessa undantag har rätt att delta i förskoleverksamheten trots att du som vårdnadshavare har semester. Ta kontakt med ditt barns förskola för att veta mer.