Publicerad 23 mars 2020

23 mars 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Så många timmar i förskolan har ditt barn rätt till

Hur många timmar i förskolan som du har rätt till beror bland annat på om du är föräldraledig, studerar, arbetar eller är arbetssökande. Är du sjukskriven görs en individuell bedömning.

För dig som arbetar eller studerar

Ditt barn har rätt till förskola under den tiden på dagen som du arbetar eller studerar. Detta inkluderar även restiden till och från studier/jobb.

För dig som är föräldraledig

Om du är föräldraledig med syskon har barnet rätt till 30 timmar per vecka i förskolan de första två månaderna, därefter 15 timmar i veckan.

Om du studerar under föräldraledigheten

Om du studerar under föräldraledigheten och din studietid överstiger 15 timmar ska du lämna in blanketten ”Förändrad vistelsetid” till förskolan. Du har då rätt till den barnomsorg du behöver för att utföra dina studier inklusive restid. Blanketten får du av din förskola. Avgiften betalas enligt vanlig taxa.

För dig som är arbetssökande

Om du är aktivt arbetssökande har barnet rätt till 30 timmar per vecka i förskolan.

Speciella omständigheter

Om ditt barn har speciella behov på grund av familjens situation eller av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling kan detta påverka antalet timmar i förskolan.

Känner du att detta gäller dig och din familj? Ta kontakt med förskoleförvaltningen så pratar vi vidare om ditt barns specifika behov.