Tid i förskola du har rätt till

Hur många timmar i förskolan som du har rätt till beror bland annat på om du är föräldraledig, studerar, arbetar eller är arbetssökande.

För dig som arbetar eller studerar

Ditt barn rätt till förskola under den tiden på dagen som du arbetar eller studerar. Detta inkluderar även restiden till och från studier/jobb.

För dig som är föräldraledig

Om du är föräldraledig har du rätt till 15 timmar per vecka. De barn som har plats när syskonet föds erbjuds 30 timmar per vecka i två månader från det datum syskonet föds.

Om du studerar under föräldraledigheten och din studietid överstiger 15 timmar ska du lämna in blanketten ”Förändrad vistelsetid” till förskolan. Du har då rätt till den barnomsorg du behöver för att utföra dina studier inklusive restid. Blanketten får du av din förskola. Avgiften betalas enligt vanlig taxa.

För dig som är arbetssökande:

Om du arbetar eller är aktivt arbetssökande har du rätt till 30 timmar per vecka.

Speciella omständigheter

Om ditt barn har speciella behov på grund av familjens situation eller av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling kan detta påverka antalet timmar i förskolan.

Känner du att detta gäller dig och din familj? Ta kontakt med förskoleförvaltningen så pratar vi vidare om ditt barns specifika behov.

Senast ändrad: 2018-03-02 13:25