Publicerad 18 november 2019

18 november 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Säga upp plats

Du kan säga upp din plats antingen via förskolans e-tjänst eller via våra blanketter. Om barnet har två vårdnadshavare behöver båda vårdnadshavarna underteckna uppsägningen. Uppsägning bör göras minst två månader innan barnet ska sluta.

Uppsägningstid för platserna är två (2) månader efter uppsägningsdatum. Som uppsägningsdatum räknas den dag uppsägningen registreras via e-tjänsten eller den dag då förskoleförvaltningen, förskolan, fritidshemmet eller familjedaghemmet tagit emot den skriftliga uppsägningen.

Avgift under uppsägningstiden

Avgiften ska betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller inte. Två månaders uppsägningstid gäller även om du säger upp platsen innan placeringsstart och platsen aldrig har nyttjats. Debiteringen börjar då räknas från ditt ursprungliga startdatum och fram till det att uppsägningstiden har nått sitt slut.

Vid byte mellan fristående och kommunal verksamhet debiteras du föräldraavgift från båda verksamheterna under uppsägningstiden om platsen inte sägs upp i tid. Var därför noga med att säga upp platsen i så god tid som möjligt för att undvika extra debitering. 

Platsen sägs upp automatiskt den dag ditt barn börjar förskoleklass. Du debiteras därför fram tills detta datum om ingen uppsägning inkommer i god tid innan dess.

Vill du säga upp platsen med anledning av att du ska flytta från Malmö?

Information

Individärenden gällande barn i förskoleverksamhet kan av sekretesskäl inte besvaras via mejl. Ring Malmö stads kontaktcenter på 040-34 10 00 för att få hjälp.