Uppdaterad 30 november 2020

30 november 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Fasta skolbytesperioder inför kommande termin

Skolbytesperioderna inför nästkommande termin sker två gånger per läsår under bestämda ansökningsperioder. Dessa skolbytesperioder är för alla elever som går på en kommunal skola och som önskar byta till en annan kommunal skola inför nästkommande termin.

Ansökningsperioden till vårterminen 2021 är nu avslutad och ansökningarna kommer att handläggas. Beslut skickas ut i början av december.


Endast ansökningar inkomna i tid och godkända av samtliga vårdnadshavare behandlas.

 

Nästa skolbytesperiod är mellan den 31 mars och 21 april 2021.

1. Välj grundskolor du vill byta till

Du får ansöka om byte till minst en och max sju skolor. Det är viktigt att du endast ansöker till skolor du hellre vill ha än den skola ditt barn går på nu.

Du kan ta reda på vilka skolor som ligger nära dig genom att använda tjänsten Grundskolor nära mig. Du kan även läsa mer om skolorna på Grundskolor A–Ö.

2. Skicka in ansökan

För att ansökan ska vara giltig så måste samtliga vårdnadshavare godkänna ansökan i tjänsten. Detta måste göras senast sista dagen för ansökningsperioden. Ansökningar eller ändringar i ansökningen som inkommer efter sista ansökningsdagen kommer inte att hanteras.

Efter du skickat in ansökan

Vi mäter relativ närhet till de skolor du sökt. Skolplatserna fördelas sedan efter Malmös regler för skolplacering.

Om det finns plats på någon av de önskade skolorna får du ett erbjudande om en ny skolplats för ditt barn. Du får ett erbjudande via e-post som du måste svara på inom sju dagar. Sista svarsdatum står i erbjudandet du fått via e-post. Om du inte svarar inom den utsatta tiden behåller ditt barn sin nuvarande skolplats.

3. Besvara erbjudande om skolplats

För att besvara erbjudandet loggar du in i tjänsten. Följ gärna instruktionerna som ligger på förstasidan.

Svara på erbjudande – två vårdnadshavare

Om barnet har två vårdnadshavare måste båda besvara erbjudandet i tjänsten inom sju dagar.

Om du ansökt via blankett och saknar BankID

Om du har ansökt via blankett och om du inte har tillgång till BankID ska du istället kontakta skolplaceringsenheten direkt för att tacka ja till ett erbjudande. Vänligen skicka ett e-post med ditt svar till skolplaceringsenheten.grf@malmo.se inom sju dagar från att erbjudandet skickades ut.

4. Beslut om skolplats

Om du har uppgett din e-postadress, får du beslut via e-post, annars får du beslut per post. Det gäller både om du fått, eller inte fått, plats på någon av de skolor du sökt. Efter att du fått beslut om skolplacering kan du kontakta skolan om du har frågor.

Om du har fått någon av de skolor du önskat börjar ditt barn på den nya skolan vid terminsstart. Ditt barn går kvar på sin nuvarande skola hela innevarande termin. Om ditt barn inte kan få plats på någon av de skolor du önskat behåller ditt barn sin nuvarande skolplats.