Publicerad 26 mars 2020

26 mars 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Fasta skolbytesperioder inför kommande termin

Skolbytesperioderna inför nästkommande termin sker två gånger per läsår under bestämda ansökningsperioder. Dessa skolbytesperioder är tillgängliga för alla elever som går på en kommunal skola och som önskar byta till en annan kommunal skola inför nästkommande termin.

Den fasta skolbytesperioden för höstterminen 2020 pågår den 30 mars–23 april 2020.


Endast ansökningar inkomna i tid och godkända av samtliga vårdnadshavare behandlas.

Innan du ansöker

Ditt barn kan vara med i skolbytet om följande villkor är uppfyllda:

  • Ditt barn går på en kommunal skola i Malmö.
  • Ditt barn vill byta till en annan kommunal skola i Malmö inför kommande termin.

Du kan ta reda på vilka skolor som ligger nära dig genom att använda tjänsten Skolor nära mig. Du kan även läsa mer om skolorna på Hitta och jämför grundskolor.

Detta gäller för ansökan

Du får ansöka om byte till minst en och max sju skolor. Det är viktigt att du endast ansöker till skolor du hellre vill ha än den skola ditt barn går på nu.

Samtliga vårdnadshavare måste godkänna ansökan

För att ansökan ska vara giltig så måste samtliga vårdnadshavare godkänna ansökan i tjänsten. Detta måste göras senast sista dagen för ansökningsperioden. Ansökningar eller ändringar i ansökningen som inkommer efter sista ansökningsdagen kommer inte att hanteras.

Så godkänner du ansökan om skolbyte i tjänsten (pdf, 159.6 kB)

Går ditt barn på en fristående skola?

Om ditt barn i dagsläget går på en fristående skola ska du ansöka om skolplats som nyinflyttad.

Din ansökan hanteras

Vi mäter relativ närhet till de skolor du sökt. Skolplatserna fördelas sedan efter Malmös regler för skolplacering.

Erbjudande om skolplats

Om det finns plats på någon av de önskade skolorna får du ett erbjudande om en ny skolplats för ditt barn. Du får ett erbjudande via e-post som du måste svara på inom sju dagar. Sista svarsdatum står i erbjudandet du fått via e-post. Om du inte svarar inom den utsatta tiden behåller ditt barn sin nuvarande skolplats.

Svara på erbjudande – ensamstående vårdnadshavare

För att besvara erbjudandet loggar du in i tjänsten. Följ gärna stegen i vår lathund.

Så svarar du på erbjudande (pdf, 182.5 kB)

Svara på erbjudande – två vårdnadshavare

Om barnet har två vårdnadshavare måste båda besvara erbjudandet i tjänsten inom sju dagar.

Så svarar samtliga vårdnadshavare på erbjudande (pdf, 168.7 kB)

Om du ansökt via blankett och saknar BankID

Om du har ansökt via blankett och om du inte har tillgång till BankID ska du istället kontakta skolplaceringsenheten direkt för att tacka ja till ett erbjudande. Vänligen skicka ett e-post med ditt svar till skolplaceringsenheten.grf@malmo.se inom sju dagar från att erbjudandet skickades ut.

Beslut om skolplats

Om du har uppgett din e-postadress, får du beslut via e-post, annars får du beslut per post. Det gäller både om du fått, eller inte fått, plats på någon av de skolor du sökt. Efter att du fått beslut om skolplacering kan du kontakta skolan om du har frågor.

Om du har fått någon av de skolor du önskat börjar ditt barn på den nya skolan vid terminsstart. Ditt barn går kvar på sin nuvarande skola hela innevarande termin. Om ditt barn inte kan få plats på någon av de skolor du önskat behåller ditt barn sin nuvarande skolplats.