Boenden – via socialtjänsten

I Malmö finns det flera boenden som hanteras via socialtjänsten. Dessa är till för personer som inte kan lösa sitt boende på egen hand. 

För att få komma till något av våra boenden tar du kontakt med socialtjänsten i det område där du vistas eller senast bodde.

I Malmö finns kommungemensamma boenden som i vissa fall är bara boende och i andra fall en kombination av boende och behandling.

Bostad först erbjuder långvarigt hemlösa personer med en sammansatt social problematik (sociala svårigheter) möjlighet till ett eget boende och personligt anpassat stöd. Målet är att deltagaren efter ett till två års tid ska ta över sitt hyreskontrakt. Du ansöker om insatsen via ditt lokala socialtjänstkontor.

Senast ändrad: 2018-10-30 11:51