$left
$middle

Aktiva mötesplatser

Platser där Malmöbor kan samlas för att umgås spontant och med fysisk aktivitet är en viktig del av Malmös offentliga miljö. För att alla platser ska vara trygga och säkra att visatas på är det viktigt att alla krav efterföljs.

Krav

Nyprojektering

Vid nyprojektering ska kontakt tas med ansvarig för Aktiva mötesplatser på stadsmiljöenheten om vilken typ av spontan fysisk aktivitet som kan vara relevant i aktuellt projekt.

I FGK-kartan finns information om hur det befintliga utbudet på allmän plats ser ut.

Utegym

Vid anläggning av utegym ska typritningar för utrustning användas.

Typ av fundament

Typ av fundament ska stämmas av med ansvarig för Aktiva mötesplatser på stadsmiljöenheten.

Säkerhetsyta

Utrustningens säkerhetsyta ska framgå på ritningen.

Fallskydd

Utrustning högre än 600 mm kräver fallskydd.

Skylt vid aktivitetsytan

Skylt med instruktioner enligt standard för Aktiva mötesplatser ska finnas i anslutning till aktivitetsytan. Stäm av med ansvarig för Aktiva mötesplatser på stadsmiljöenheten.

Säkerhetsstandard

Säkerhetsstandard ska följas.

Slitbesiktning

Vid slutbesiktning ska auktoriserad säkerhetsbesiktningsperson för utegym anlitas.

Riktlinjer

Belysning

Belysning ska finnas, grad av belysning beror på typ av aktivitetsyta och plats.

Kontaktinformation

Elin Brusewitz

Titel:
Landskapsarkitekt
sv