$left
$middle

Lökar

Lökväxter bidrar med en högre detaljeringsgrad och längre blomning över säsong. Lökväxter kan med fördel användas för att komplettera perennytor och andra vegetationsytor.

Lökar har oftast lågt pris och låg anläggningskostnad jämfört med perenner och kan användas i stora mängder.

Krav

  • Lökarna ska vara anpassade till växtplatsen.
  • Välj i första hand långlivade arter, på specifikt utvalda platser kan kortlivade arter användas för en ”pop-up” effekt.
  • Vid plantering i gräs ska långlivade arter väljas, om naturalisering och spridning önskas.
  • Vid storskalig plantering ska metod för utförande specificeras i mängdförtäckningen och rationella metoder eftersträvas.
  • I kortklippta gräsytor ska arter anpassas till klippningsfrekvens och klippningstidpunkt.
  • Lökar ska hinna vissna ner innan klippning.

Kontaktinformation

sv