$left
$middle

Badplatser

Badplatser ska vara tillgängliga för så många som möjlighet och livräddningsutrustning ska alltid finnas på rätt platser.

Krav

Tillgänglighet

Badplatser ska anordnas så att så många som möjligt kan använda platsen. Vi större ombyggnader ska tillgänglighet vid badplatserna förbättras.

Livräddningsutrustning

Livräddningsutrustning ska alltid finnas vid kajer, kanaler, större dammar, stränder och badplatser samt båthamnar.

Kontaktinformation

sv