$left
$middle

Bus parking

Parking spots in Malmö.

There are plenty of options for bus parking in Malmö.

  • Arenagatan by Hyllie – 11 spots
  • Carl Gustafs väg vid Pildammsparken - 10 spots, avgift dagtid
  • Cypressgatan – 1 spot, endast dagtid
  • Norra Vallgatan east of Slottsgatan - 2 spots, avgift dagtid
  • Norra Vallgatan west of Mälarbron - 2 spots, avgift dagtid
  • Norra Vallgatan by Drottningtorget - 2 spots, avgift dagtid
  • Lilla Varvsgatan next to Västra hamnen school, 2 spots, 4 timmar med p-skiva
  • Lilla Varvsgatan opposite Stapelbäddsparken, 1 spot, 4 timmar med p-skiva
  • Ångbåtsbron north of Malmö central station, 2 spots, 4 timmar med p-skiva
  • Österhagsgatan in Kirseberg, 1 spot
en